De Stadskoerier

Dinsdag, 14 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Aanpak kruising Vaartweg-Terwee-Zandvoortweg kan beginnen

Aanpak kruising Vaartweg-Terwee-Zandvoortweg kan beginnen
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

HASSELT - De gemeenteraad stelde donderdagavond een uitvoeringskrediet van 725.000 euro beschikbaar voor de ‘komgrensmaatregel’ op de Vaartweg in Hasselt. Het gaat hierbij om de kruising met Terwee en de Zandvoortweg. Bijna de hele raad stemde in, behalve de PvdA.

Na de zomer wordt de overgang van 80 naar 50 kilometer naar deze locatie verplaatst en gemarkeerd. Het autoverkeer moet zo worden geremd. Ook ontstaat een veiligere oversteek voor fietsers en voetgangers, doordat zij straks in twee etappes kunnen oversteken. De planning is om het project nog dit jaar te voltooien.

Dat laatste is ook een vereiste, om aanspraak te kunnen maken op een provinciale subsidie van (maximaal) 347.000 euro. Mocht de realisatie dit jaar niet lukken, loopt de gemeente het risico dat de provincie het bedrag intrekt. Vanwege die onzekerheid vroeg het college de raad ook om het uitvoeringskrediet in zijn geheel beschikbaar te stellen.

Op de Vaartweg komt straks een uitbuiging met een middengeleider van 5 meter. Dat moet het verkeer van beide kanten remmen, zo staat beschreven in het raadsvoorstel. “Bij de uitwerking is, in samenspraak met de Adviescommissie Verkeersveiligheid, een houten vangrail langs dit gedeelte toegevoegd om de versmalling extra accent te geven met het oog op een (extra) remmende werking.”

Verder wordt de aansluiting van de Vaartweg op Terwee aangepast en overzichtelijker. Terwee wordt haaks aangesloten op de kruising. De fietsoversteek wordt gecombineerd met de (te verbreden) duiker van de Boekweitendam.

Deeloplossing

De PvdA schaarde zich donderdag als enige niet achter het voorstel. De partij ziet het als ‘een deeloplossing’. “Gekozen is voor de goedkopere en relatief veilige oplossing uit de varianten die ooit zijn aangeboden”, zei Klaas Eenkhoorn. “Maar niet de meest veilige, dat is jammer. Er wordt ook niet geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen.”

Daarmee doelde de PvdA op de ‘voortvarende ontwikkelingen van Om de Weede’. “Het zou zo maar kunnen dat we in de komende tien jaar 400 tot 450 woningen bij bouwen. Dat betekent ook dat er dan circa 600 auto’s bij komen die er dagelijks in- en uitgaan.”

Eenkhoorn vroeg zich af of die toenemende verkeersdruk kan worden afgehandeld op die ene rotonde. “Is een tweede ontsluiting dan niet onontkoombaar? (…) Dan kan goedkoop duurkoop worden.”

Advies

Het CDA onderschreef een groot deel van de PvdA-opmerkingen. “Deze variant had ook niet onze voorkeur”, aldus Margreet Bosma. Het zit haar dwars dat advies van deskundigen in de wind wordt geslagen. “In dit geval is niet voor de meest veilige oplossing gekozen.” Wel vindt het CDA dat er wat moet gebeuren op deze locatie. “Vandaar dat we wél instemmen.”

John Smits van de VVD ziet een rotonde daar nog steeds al beste en veiligste oplossing. De gekozen variant zal volgens hem niet het beoogde remmende effect hebben. “Het zal een racebaan blijven.”

Geluidsluw asfalt

De SGP ziet deze variant als een ‘veilige oplossing’. “Als we kijken naar de verkeerscijfers is het heel lastig om heel ver in de toekomst te kijken”, aldus Klaas Huisbrink. Eelko Felix van BGZ wilde 100 procent zekerheid over het gebruik van geluidsluw asfalt. Ook vroeg hij of met laseren gecontroleerd kan worden of de snelheid daar daadwerkelijk naar beneden gaat. Roel Withaar van Gemeentebelangen gaf aan dat de gekozen variant ‘waarschijnlijk wel zal voldoen’. “Dat is niet zeker, de praktijk zal het uit moeten wijzen.”

Wethouder Knol antwoordde dat het geluidsluwe asfalt er komt, vanaf de rotonde tot aan de komgrens. Verder zei hij dat het college overleg heeft met de politie over handhavingsmaatregelen, mocht dat nodig zijn. “Maar ik hoop dat we straks kunnen zeggen: deze maatregel heeft zo veel effect dat laseren niet nodig is.”