<< Ga terug

ANV Camperland beloont vinder van eerste kievitsei in IJsseldelta

ANV Camperland beloont vinder van eerste kievitsei in IJsseldelta

ZWARTEWATERLAND - Met het mooie weer van de afgelopen dagen is een groot deel van de weidevogels al weer terug in het land. Het broedseizoen van de weidevogels start binnenkort weer. "We verwachten dan ook dat binnen niet al te lange tijd het eerste kievitsei weer wordt gevonden", aldus de Agrarische Natuurvereniging Camperland.

"De vogels reageren eerder op de lengte van de dagen dan op de temperatuur. Ze hebben slechts beperkt de tijd te broeden en de kuikens groot te brengen."

De weidevogels hebben het moeilijk. "In de gebieden rondom Kampen zijn we door de enorme inzet van de boeren, natuurverenigingen en provincie Overijssel redelijk succesvol", legt ANV Camperland uit. "De oorzaken van verminderde aantallen vogels, zoals beschreven in de vele publicaties, zijn divers. Gelukkig wil de politiek, met ruime budgetten, nu ook aandacht geven aan dit probleem. Nederland een land zonder weidevogels? We moeten er niet aan denken."

De weidevogels zijn één van de speerpunten van de ANV Camperland. Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer de nesten opzoeken en markeren. "Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee."

Het rapen van kievitseieren mag al een aantal jaren niet meer. Om toch de nestenzoekers een stimulans te geven het veld in te gaan, looft de ANV Camperland, voor de achtste achtereenvolgende keer, een presentje uit ter waarde van 100 euro voor de vinder van het eerste kievitsei in haar gebied, de IJsseldelta. Vorig jaar werd op 10 maart het eerste kievitsei gevonden door de mollenvangers Wim Beens en Jan van Dijk aan de Kromme Steeg in Genemuiden.

De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als Grutto, Wulp en Tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder een goed beheer van de agrariërs en de vrijwilligers zouden deze soorten - vooral de Grutto - dramatisch achteruit gaan.

De Agrarische Natuurvereniging Camperland is in 2006 opgericht met het doel om particulier agrarisch natuurbeheer te stimuleren vooral met het oog op de weidevogels. Inmiddels heeft deze vereniging ruim 220 (merendeel boeren) leden die meewerken aan weidevogelbescherming. Door middel van uitgesteld maaien, het creëren van een betere leefomgeving, krijgen deze vogels meer kans hun jongen groot te brengen. De leden van Camperland die hier aan meedoen hebben 70 procent van het totale aantal weidevogels binnen de IJsseldelta op hun landerijen.

Het gebied van de ANV Camperland betreft de IJsseldelta en wordt begrensd door Zwolle, het Zwarte Water, Hasselt, Zwartsluis, Genemuiden, Zwartemeer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer tot aan de grens provincie Gelderland en gemeente Zwolle. Het ei moet in het nest blijven. Controle wordt verricht door weidevogelcoördinator Joop Beens, 06-15127916.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Stadskoerier

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement