De Stadskoerier

Vrijdag, 7 augustus 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Benefietconcert in Kampen met mannenkoor Stereo

Benefietconcert in Kampen met mannenkoor Stereo
Redactie: Bas Wilberink

KAMPEN/GENEMUIDEN - In de Bovenkerk van Kampen vindt vrijdag 28 juni een gratis te bezoeken benefietconcert plaats, met een collecte ten behoeve van Stichting Interserve. Ook het Genemuider mannenkoor Stereo werkt mee aan deze avond.

"Vervolgingen, bittere armoede, kortom ellende! Regelmatig worden we als lezer van nieuws daarmee geconfronteerd", aldus de organisatie van het benefiet. "De recente berichtgeving rond de christin Asia Bibi uit Pakistan is daarvan slechts een enkel voorbeeld. Zij is echter niet de enige. Zo verblijft momenteel nog een honderdtal burgers van Pakistan in de cel op grond van dezelfde beschuldigingen. Dan hebben we het nog niet over de talloze christenen in Pakistan die dagelijks worden bedreigd, risico’s lopen vanwege hun christenzijn en eveneens in de cel belanden. Vaak hebben we te weinig tijd om er al te lang bij stil te kunnen staan. De realiteit gebiedt evenwel dat daaraan voorbijgaan geen optie is."

Het Hoornbeeck College in Kampen voegt jaarlijks de daad bij het woord door middel van een benefietconcert, ten behoeve van een steeds door de school aangewezen doel. "Dit jaar is dat een heel bijzonder project. Een oud-docente van het Hoornbeeck College heeft vele jaren op medisch- en evangelisatieterrein in meerdere zendingsgebieden gewerkt. Inmiddels is zij nu uitgezonden naar Pakistan om daar een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren betreffende gezondheidszorg en evangelisatie. Naast de problematiek rond haar veiligheid is er echter ook sprake van een voortdurende noodzaak van financiële ondersteuning."

Het schoolkoor van het Hoornbeeck College van Kampen biedt op vrijdag 28 juni de gelegenheid daar een moment bij stil te staan. Het organiseert, in de traditie van het schoolkoor, een benefietconcert met ditmaal de focus op de geldelijke ondersteuning van het moeitevolle werk van de oud-docente. Een keur van muzikale kwaliteit levert vrijdag 28 juni in de Bovenkerk van Kampen een bijdrage aan dit project: het bekende symfonieorkest Hineni; het Hoornbeeck College Schoolkoor en het Christelijk Genemuider Mannenkoor Strereo. De toetsenisten deze avond zijn organist Jorrit Woudt en pianist Marcel ten Brinke.

Er is een collecte voor Stichting Interserve. Via deze stichting werkt de oud-docente in Pakistan. Het opgehaalde collectegeld is volledig voor haar bestemd. Aanvang van het concert is om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er samenzang. De kerk opent om 19.15 uur.