De Stadskoerier

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Bibliotheek Zwartewaterland kijkt weer met vertrouwen naar toekomst

Bibliotheek Zwartewaterland kijkt weer met vertrouwen naar toekomst
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

(door Bas Wilberink)

ZWARTEWATERLAND - ‘Een maatschappelijk educatieve bibliotheek’, zo omschrijft directeur Hans Hilbers van Bibliotheek Zwartewaterland de drie vestigingen in de Zwartewaterlandse kernen. Het draait niet alleen maar meer om het uitlenen van boeken; de bibliotheken zijn anno 2018 plekken waar veel meer gebeurt dan dat. Door die groei van taken en activiteiten, maar ook door het grote verloop van vrijwilligers, is Bibliotheek Zwartewaterland hard op zoek naar extra medewerkers.

Na ‘een pittige periode’, met fikse bezuinigingen door de economische crisis en onzekerheid over het voortbestaan van alle drie filialen, kijkt Hilbers weer met een zekere blik de toekomst in. “We hebben echt moeten knokken voor wat we hebben”, legt hij uit. “We hebben 150.000 euro moeten bezuinigen in drie jaar. Nu kunnen we weer gaan bouwen en cultureel ondernemen. Kansen die je ziet, aanpakken.”

Activiteiten

En dat gebeurt volop. Zo is in de afgelopen jaren de samenwerking met SCAB geïntensiveerd. De cultuurorganisatie organiseert nu al haar activiteiten in Bibliotheek Hasselt. Een nieuwe activiteit is onder meer op elke laatste vrijdag van de maand. Dan wordt daar een ‘Buurttafel’ gehouden, waar ouderen maar ook andere belangstellenden een gezamenlijke broodmaaltijd kunnen nuttigen. De Sluziger bibliotheek bevindt zich nu, na haar verhuizing naar de Sluuspoort, eveneens in het centrum van cultuur, toerisme en activiteiten. En de Genemuider bibliotheek is gehuisvest in het hart van ’t Olde Staduus.

Daarnaast houdt Bibliotheek Zwartewaterland in samenwerking met de Belastingdienst speciale spreekuren voor mensen die hulp nodig hebben met hun belastingaangifte. En 41 taalcoaches zijn actief om laaggeletterdheid in deze gemeente te bestrijden. Verder geven de bibliotheken cursussen ‘Digisterker’, waarbij zij mensen helpen die moeite hebben met digitale overheidscorrespondentie, bijvoorbeeld via DigiD.

“Een andere ontwikkeling is de opening van een AIO-punt (Advies-, Informatie- en Ontmoetingspunt) van ‘Samen Zwartewaterland’ in Bibliotheek Hasselt”, legt de bibliotheekdirecteur uit. “De openingstijden zijn op maandag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Daarvoor hebben we hier twee spreekkamers gecreëerd. In juni opent ook een dergelijk punt in de bibliotheek in Zwartsluis en in oktober in Genemuiden. Op 15 maart is er een vergadering met de stuurgroep waarbij een besluit wordt genomen over een betaalde kracht (15 uur per week) voor ‘Samen Zwartewaterland’. Daar kunnen namelijk veel meer activiteiten, ontmoeting en informatie aan gekoppeld worden.”

Boeken

Daarnaast richt Bibliotheek Zwartewaterland zich natuurlijk nog vol op haar core business; het uitlenen van boeken. De openingstijden zijn onlangs uitgebreid: in Hasselt is de vestiging nu ook open op vrijdagmiddag. In Genemuiden is dat ook het geval op de dinsdagmiddag, maar vanaf 1 april wordt dat tijdelijk teruggedraaid. Want Bibliotheek Zwartewaterland heeft 2,9 fte tot haar beschiking. De rest van de werkzaamheden in de bibliotheek zelf worden uitgevoerd door zo’n 25 vrijwilligers. Maar dat aantal loopt flink terug. Hilbers: “Een reden is onder andere dat de economie beter draait, waardoor vrijwilligers weer een betaalde baan vinden. Daardoor is het verloop momenteel te groot. We zijn steeds bezig met het inwerken van nieuwe vrijwilligers, die vervolgens maar een korte tijd blijven.”

Het gaat bij de werkzaamheden om één dagdeel in de week, maar meer is desgewenst ook mogelijk. “Dat kan in de ochtend, middag of avond”, legt Hilbers uit. “We bieden een scholingsprogramma aan. Mensen zijn vaak verrast over wat er allemaal komt kijken bij de werkzaamheden in de bibliotheek, vooral ook het digitale deel. Er gaat een wereld voor ze open.”

Alleen met genoeg vrijwilligers kan Bibliotheek Zwartewaterland blijven doen wat zij nu doet. Ondanks die onzekerheid heeft Hilbers vertrouwen in de toekomst en ziet hij het bestaansrecht van drie filialen en een onlangs geopend bibliotheekpunt in basisschool de Driester aan de Kamperzeedijk. “We bereiken in Zwartewaterland 22 procent van de inwoners en 40 procent van de gezinnen. Daarbij rekenen we ook de educatieve activiteiten mee. Dat is een goed percentage, hoger dan het landelijk gemiddelde. Bibliotheek Zwartewaterland is weer klaar voor de komende 25 jaar.”

Contact

Wie geïnteresseerd is in vrijwilligerswerkzaamheden kan contact opnemen via www.bibliotheekzwartewaterland.nl/bibliotheek/vrijwilligerswerk of met Astrid Faber, genemuiden@bibliotheekzwartewaterland.nl.