De Stadskoerier

Dinsdag, 14 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Bibliotheek Zwartewaterland opnieuw gecertificeerd

Bibliotheek Zwartewaterland opnieuw gecertificeerd
Foto: Marjolein Lolkema
Redactie: Bas Wilberink

HASSELT - Wethouder Gerrit Knol ontving woensdag uit handen van bibliotheekdirecteur Hans Hilbers een exemplaar van het certificeringsverslag. Op de buitenmuur van de Bibliotheek is weer een nieuwe certificeringstegel geplaatst, waardoor het voor bezoekers meteen duidelijk is dat Bibliotheek Zwartewaterland is gecertificeerd.

Onlangs hebben de drie bibliotheken haar certificering weer ontvangen. Volgens de auditoren is de Bibliotheek Zwartewaterland een goed geleide organisatie waar met bescheiden middelen veel wordt bereikt.

Wethouder Knol is zich er van bewust dat de bibliotheek een andere rol aan het ontwikkelen is. Hans Hilbers legt daarop uit: “De bibliotheek wil het hart van de samenleving zijn. We zijn een laagdrempelige organisatie en iedereen is van harte welkom in onze vestigingen: lid of geen lid. De kwaliteit van de Bibliotheek wordt steeds meer (her)ontdekt. We zijn een mooie ontmoetingsplek, helpen burgers meer digivaardig te maken, we helpen mee kinderen en jongeren meer taal- en informatievaardig te maken, we helpen mee aan de participatie samenleving. We willen graag dat burgers zich kunnen blijven ontwikkelen en ontplooien.”

De auditoren waren vol lof over Bibliotheek Zwartewaterland en vonden het toekomstbestendig. Ze concludeerden dat er een goede relatie is met de gemeente. Iets waar wethouder Gerrit Knol mee instemt. “Dit is een erg goede Bibliotheek en ik ben heel blij dat we altijd goed samen kunnen overleggen. De audit, om tot de certificering te komen, was een heel helder proces. Het certificeringsproces is een belangrijk proces: een bibliotheek met het certificaat biedt een constante kwaliteit van produceten en dienstverlening aan hun klanten. Het certificaat maakt zichtbaar dat de bibliotheek aan de landelijke normen voldoet.”

De audit werd uitgevoerd door de SCOB. De Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB) bevordert in het belang van de gebruiker van bibliotheekdiensten de kwaliteit van Nederlandse Openbare Bibliotheken. De stichting heeft een onafhankelijke positie en is bezig op transparante wijze een objectief systeem van kwaliteitszorg en certificering in te richten en te onderhouden. Voor meer informatie over deze certificering staat er informatie op www.certificeringob.nl.