De Stadskoerier

Zondag, 5 april 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Bomenkap voor Knarrenhof blijft onderwerp van gesprek

Bomenkap voor Knarrenhof blijft onderwerp van gesprek
Foto: Gerrit Slurink
Redactie: Bas Wilberink

HASSELT - De geplande bomenkap voor de realisatie van een Knarrenhof aan het Tijlswegje blijft nog even onderwerp van gesprek. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. De meningen tussen de toekomstige Knarrenhof-bewoners en omwonenden die tegen verdwijning van dat groen zijn, lijken nog steeds verdeeld. Wethouder Maarten Slingerland zei dat het college van b en w gaat onderzoeken hoeveel rek er nog in zit om tot een voor beide groepen aanvaardbaar plan te komen.

De raad vergaderde deze avond over de grondexploitatie voor de Knarrenhof. Zij ging hiermee akkoord, waarmee de verdere planontwikkeling voor het gebied in gang kan worden gezet. Maar zoals verwacht kwam ook de geplande kap van de groenstrook langs de Van der Vechtlaan uitgebreid ter sprake.

Drie bomen

Tijdens de vorige raadsvergadering op 12 december gaven meerdere fracties aan daarmee te willen wachten tot over het bestemmingsplan zou zijn gesproken, ook als de realisatie van de Hasselter Knarrenhof daarmee vertraging op zou lopen. In verband met het naderende broedseizoen mogen er vanaf 15 maart namelijk even geen bomen meer gekapt worden. Donderdag benadrukte de wethouder dat dat ook niet gaat gebeuren totdat het bestemmingsplan later dit jaar is vastgesteld. Op drie bomen na, om de nodige sanering van de grond aldaar alvast mogelijk te maken.

Namens het bestuur van Vereniging Knarrenhof Zwartewaterland sprak Peter Bos deze avond in. Hij gaf aan dat vertraging in de uitvoering ‘onnodige kostenstijgingen’ met zich mee brengt. Hij riep de raad op verantwoordelijkheid te nemen en alles in het werk te stellen om dit project zo snel mogelijk te realiseren. Ook haalde hij een hovenier aan die stelt dat de betreffende bomen in de groenstrook in aftakeling en niet meer te redden zijn. “Kappen vóór het broedseizoen betekent nieuwe aanplant (van nieuw, vervangend groen, red.) al in het voor- of najaar. Het wordt een verrijking voor Hasselt en de eersten die daarvan zullen profiteren zijn de huidige bewoners van de Van der Vechtlaan.”

Maar een aantal bewoners in die straat lijkt daarvan nog niet overtuigd. Donderdag 16 januari zaten de verschillende groepen weer om tafel om voorstellen tot meer groen te bespreken. Tjallien Roeland, die zich tijdens de vorige raadsvergadering namens een aantal omwonenden uitsprak tegen de bomenkap, liet in de afgelopen editie van de Stadskoerier weten dat er wat haar betreft niets veranderd is. “Er is geen alternatief geboden. Daardoor kan er bij ons ook niets veranderen.”

Beweging

De gemeenteraad drong er donderdag bij het college op aan om te kijken of een oplossing mogelijk is. “Feitelijk zijn er bewegingen gemaakt door de Knarrenhof”, zei wethouder Slingerland. “De vraag is of dat genoeg is voor de bewoners van de Van der Vechtlaan. Dat is wel een lastige. Dat zou nu betekenen dat als dat niet genoeg zou zijn, en die signalen horen wij, dat Stichting Knarrenhof nog meer moet gaan bewegen om te voldoen aan hetgeen de bewoners vragen. Wij moeten onderzoeken in hoeverre die beweging nog mogelijk is. Maar als je op een gegeven moment concludeert dat de rek er uit is, dan gaat het richting het college. Wij moeten dan bepalen of we de bestemmingsplanprocedure opstarten.”

Tot het zover is kan het college volgens Slingerland als faciliterende partij tussen de verdeelde groepen staan. “Om toch nog eens even goed met elkaar te bekijken of daar nog beweging in zit of niet. Er moet duidelijkheid komen. Het kan niet eindeloos doorgaan.”