De Stadskoerier

Dinsdag, 7 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Bouwplannen voor woonzorgeenheden op locatie Kulturhus in Zwartsluis

Bouwplannen voor woonzorgeenheden op locatie Kulturhus in Zwartsluis
Foto: Roel Huls
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTSLUIS - Het voltallige college van b en w en een groot aantal raadsleden hebben donderdagavond een bezoek gebracht aan Woonzorgcentrum De Schans in Zwartsluis. Daar werd onder andere verteld over de bouwplannen in 2019 op de locatie van het aangrenzende gebouw van de voormalige bibliotheek-Kulturhus. Wel Wonen wil daar twaalf woonzorgeenheden bouwen voor 12-24 inwoners.

Het gemeentebestuur gaat een aantal keren in het jaar op werkbezoek bij bedrijven en instellingen in de gemeente. Donderdagavond stond De Schans op de agenda. Het bestuur van Stichting De Nieuwe Schans had een programma samengesteld om het belang en waardering van het bezoek te onderstrepen, dat begon met gesprekken onder het genot van een kop koffie of thee.

De bestuurders en aanwezige bewoners werden welkom geheten door stichtingsvoorzitter Barend Vinke. Hij gaf een uiteenzetting van de gang van zaken over de afgelopen jaren, waarbij in 2013 sluiting van De Schans dreigde. Dit is vooral door het burgerinitiatief voorkomen. Er is een prima samenwerking ontstaan tussen IJsselheem Zorg, Wel Wonen BV, eigenaar van het gebouw, Anne’s Kokerij en Stichting De Nieuwe Schans. De college- en raadsleden kregen de Nieuwsbrief 2018 uitgereikt om een indruk te krijgen van de activiteiten die er worden georganiseerd.

Bea Koele en Margriet de Jong vertelden namens IJsselheem over het werk, de inzet en de welzijnsactiviteiten in de zorg en de zorgverlening. De zorgvraag en zorgkosten stijgen in algemene zin met het bereiken van een hogere leeftijd. De inzet is gericht op persoonlijke aandacht en passende zorg op maat voor de bewoners.

Over het gebouw gaf Geert Terwel een toelichting. Het pand is sinds 2014 eigendom van Wel Wonen BV (de gebroeders Hermen en Geert Terwel). Hij vertelde aan de hand van een diavoorstelling over alles wat er vanaf dat moment is gedaan aan de buitenkant en de zorgaanpassingen op de kamers.

In 2019 heeft de vastgoedbeheerder nieuwe bouwplannen. Op de locatie van het aangrenzende gebouw van de voormalige bibliotheek-Kulturhus wil Terwel twaalf woonzorgeenheden bouwen voor 12-24 inwoners. Hiervoor is voldoende belangstelling zo bleek uit een bespreking over deze plannen. De bouwvergunning is aangevraagd.

Wethouder Gerrit Knol (ChristenUnie), die de zorg in zijn portefeuille heeft, sprak woorden van waardering voor wat er allemaal, ook met inzet van veel vrijwilligers, in De Schans wordt gedaan en is bereikt voor de ouderenzorg. Hij gaf een toelichting op de actuele ontwikkelingen en wat de gemeente Zwartewaterland kan doen voor de ouderenzorg. Ook ging hij in op enkele vragen.

CU-raadslid Klaas van Olst sprak namens college en raad een slotwoord. Hij bedankte voor de gelegenheid die werd geboden voor dit werkbezoek aan De Schans en de informatieve avond en actuele kennis met de zorg voor ouderen die dit heeft opgeleverd.