De Stadskoerier

Vrijdag, 10 april 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

CDA wil snel actie voor gratis wifi voor bewoners

Redactie: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren aan hun bewoners. CDA Zwartewaterland wil dat de gemeente Zwartewaterland daar ook aan meedoet.

"Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6 procent van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet", vertelt CDA-raadslid Margreet Bosma. “Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens het CDA tegenwoordig een basisbehoefte.”

Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. "Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd", legt het CDA uit. "Het fonds stelt tot 120 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen."

De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.

"De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn", legt het CDA uit. "De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Zwartewaterland van belang er snel bij te zijn." De CDA-fractie heeft het college hiertoe opgeroepen.