De Stadskoerier

Dinsdag, 4 augustus 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

CU en SGP gaan op zoek naar een nieuwe coalitie en meerderheid

CU en SGP gaan op zoek naar een nieuwe coalitie en meerderheid
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - Het werd donderdagavond een andere gemeenteraadsvergadering dan van te voren verwacht. Door de aankondiging van Albert Coster, een paar uur daarvoor, dat hij zijn ontslag in zou dienen, was die angel uit het politieke debat gehaald. De motie van wantrouwen van SGP en ChristenUnie tegen hem werd dan ook niet ingediend, en ook niet tegen Costers partij BGZ. Duidelijk is dat CU en SGP op zoek gaan naar een nieuwe coalitie en meerderheid in de raad.

In een volgepakte raadszaal bleek deze avond opnieuw dat de twee coalitiepartijen, die vorige week naar buiten brachten dat zij het vertrouwen in wethouder Coster en zijn partij BGZ opzegden, een heel andere kijk op de zaak hebben dan hun inmiddels oud-coalitiegenoot. “Breekpunt in dit vertrouwen is de opstelling en werkwijze van de BGZ-wethouder in het dossier rond de actualisatie van het bestemmingsplan de Molenwaard”, sprak CU-fractievoorzitter Tamme Spoelstra. “Zijn opstelling en werkwijze is daarbij gevoed door de fractie van BGZ.” Er was volgens Spoelstra geen sprake meer van ‘een constructief en collegiaal bestuur’.

Ook zei de CU'er dat hij niet eerder het vertrouwen in iemand had opgezegd. “Het ging in de motie die eerst voorlag dan ook niet zozeer om de persoon van wethouder Coster, maar veel meer waar hij en zijn partij voor staan. Dit is niet de nieuwe politiek die Zwartewaterland nodig heeft. Een politiek van achterdocht, wantrouwen en intimidatie is niet vernieuwend, maar is al zo oud als de zondeval. Alleen denken en handelen uit vertrouwen, liefde, kwetsbaarheid en hoop heeft de toekomst en vernieuwt.”

SGP’er Klaas Huisbrink onderschreef dat er geen vertrouwen meer was in BGZ en de wethouder. “Zonder vertrouwen kun je geen hecht team zijn en blijft er maar één oplossing over: dat is de samenwerking stoppen.”

‘Schokkend’

BGZ-raadslid Bastiaan Tamminga omschreef de bestuurscrisis als ‘een schokkende situatie, die als een donderslag bij heldere hemel kwam’. Hij zag ook ‘weinig tot geen feiten’ in de motie. “Dat vind ik kwalijk en lastig. Want op dat moment zijn jullie bezig met beeldvorming en dan kunnen wij daar weinig tegenin brengen.” Verder zei hij dat BZG zich altijd professioneel heeft opgesteld. “Wij zijn niet de partij geweest die met modder ging gooien of leugens vertelde. Wij zijn open, eerlijk, transparant en zo hebben we ook altijd gehandeld.”

Daarnaast sprak Tamminga over de rol van burgemeester Bilder, die had aangegeven als voorzitter boven de partijen te staan. De BGZ’er zei hem te weinig te hebben gezien en te betreuren dat er geen verzoeningspoging is ondernomen. In die woorden herkende de burgemeester zich ‘in het geheel niet’. “Ik vind het jammer dat ik hier in het politieke debat wordt betrokken. Ik heb in de afgelopen weken uren lang met u en uw fractievoorzitter gesproken.” Bilder was ‘erg teleurgesteld’. “Na alle inzet om alles goed te laten verlopen en de pogingen die ik nog heb gedaan om tot een vergelijk te komen. Maar als men dat niet meer wil, houdt het ook voor mij op. Dat kunt u mij niet verwijten.”

‘Onwenselijk’

Margreet Bosma meldde dat haar partij CDA de breuk niet zag aankomen. “De ontstane situatie is onwenselijk voor onze gemeente. Er liggen een aantal belangrijke dossiers waar we in de zeer nabije toekomst besluiten over moeten nemen. Daarvoor is stabiliteit en bestuurlijke slagkracht nodig. En dat we tot dialoog komen en blijven.”

PvdA’er Harrie Rietman sprak over ‘een weeffout in het college’, door onder andere een politiek onervaren wethouder, die heel zware dossiers in zijn portefeuille kreeg, waaronder ook de Molenwaard. Ook gaf hij aan dat de PvdA meerdere keren haar zorgen heeft uitgesproken. “Vanuit het college werd echter tot zeer voor kort gesproken over constructief collegiaal bestuur. (…) Te lang de schone schijn ophouden is funest, dat blijkt ook nu.”

VVD’er John Smits benoemde ook dat vooraf aan de kwestie geen enkel signaal naar de raad is gekomen dat het niet boterde in de coalitie en het college. “We kunnen allemaal wel concluderen dat deze kwestie alleen maar verliezers kent. De aandacht die de media aan het onderwerp hebben besteed, zit je als gemeente niet op te wachten.”

Roel Withaar van Gemeentebelangen zei dat er zo snel mogelijk een solide coalitiegroep moet komen om Zwartewaterland te besturen. “Van de twee blijvende partijen CU en SGP, plus één of meer andere partijen.”

Motie

PvdA’er Rietman stelde vervolgens voor de motie van wantrouwen in te trekken, omdat inmiddels wel duidelijk was dat SGP en CU geen vertrouwen meer hebben in BGZ. Het voelde voor hem als 'glad ijs' om een oordeel te geven, gezien zijn partij op enige afstand stond van wat zich heeft afgespeeld. Dat vond brede instemming, met de conclusie dat SGP en CU nu op zoek gaan naar een nieuwe meerderheid.