De Stadskoerier

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

CU-kandidaat bezoekt drie locaties in Zwartsluis

CU-kandidaat bezoekt drie locaties in Zwartsluis
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTSLUIS - Stieneke van der Graaf heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan de plaats van haar jeugd, Zwartsluis en omgeving. Zij staat op plaats 6 van de ChristenUnie-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer en is daarmee de hoogste nieuwkomer.

Samen met leden van de CU uit Zwartewaterland heeft zij op drie locaties een bezoek gebracht. Op 7 maart komt zij opnieuw naar Zwartsluis voor een open gespreksavond in de Sluuspoort.

Lente

Op de eerste dag van de meteorologische lente is natuurlijk een bezoek aan Zorgboerderij Lenteheuvel gebracht. Daar hebben Allard en Judith Teekens laten zien hoe zij een arm om mensen slaan die dat voor korte of langere tijd nodig hebben. "Het is een veelzijdige woon-, leer- en werkplek voor mensen met een zorgvraag. Samen met hen is doorgepraat over de veranderingen in de zorg en wat dat betekent voor een organisatie als een zorgboerderij. We waren onder de indruk van de passie en professionaliteit waarmee zij de rust creëren die nodig is. Stieneke heeft hen dan ook een 'pluspunt' uitgereikt."

Bijzonder

Vervolgens is een bezoek gebracht aan het Agnieten College. Samen met Gert Voerman, Marion Vreugdenhil en Ineke Hoogeweg werd vastgesteld dat het bijzonder is dat in een relatief kleine plaats voortgezet onderwijs aanwezig is. "Het is dan ook een soort spin in het web die leerlingen trekt uit de wijde omgeving. We hebben gesproken over de identiteit van de school en hoe die samen met de ouders vorm kan krijgen. Ten slotte hebben we met hen gesproken over de school als plek waar vaak problemen van kinderen ontdekt worden. Daarbij konden we constateren dat de relatie met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente goed zijn, zodat de zorg voor de leerling ook georganiseerd kan worden."

Integraal Duurzame Stal

Ten slotte was het gezelschap op het bedrijf van de familie Den Uijl te gast. "Zij hebben ons rondgeleid door hun hun stal. Een stal van twee jaar oud waarbij speciaal gelet is op het dierenwelzijn en het beperken van de uitstoot van stikstof. Uit de toelichting bleek de grote liefde voor het boerenbedrijf. Tegelijkertijd hebben we gesproken over de zorgen rond bureaucratie, fosfaat en ganzen. Stieneke heeft aan de familie Den Uijl een groene kaart, een certificaat voor duurzaamheid, uitgereikt als erkenning voor de manier waarop zij, samen met de omgeving, zoeken naar manieren om hun bedrijf duurzaam vorm te geven."

Sluuspoort

Op de avond van 7 maart komt Stieneke opnieuw naar Zwartsluis. Iedereen is welkom om 20.00 uur in de Sluuspoort, waar Stieneke en anderen het gesprek aangaan over nationale zaken die deze gemeente raken. Zij zal daarbij met name ingaan op de situatie in de landbouw, het manifest Waardig ouder worden en de positie van het bijzonder onderwijs.