De Stadskoerier

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

CU zet nieuwe raadsperiode in op zorg, duurzaamheid en veiligheid

CU zet nieuwe raadsperiode in op zorg, duurzaamheid en veiligheid
Tamme Spoelstra van de ChristenUnie.
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

Weekblad De Stadskoerier / 3 Watersteden interviewt de komende weken de lijsttrekkers van de zeven politieke partijen in Zwartewaterland die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Deze week Tamme Spoelstra van de ChristenUnie.

(door Bas Wilberink)
ZWARTEWATERLAND - ChristenUnie maakte de afgelopen vier jaar samen met de SGP en het CDA deel uit van de coalitie. Belangrijkste onderwerp was waarschijnlijk wel het op orde brengen van de gemeentelijke financiën. “We moesten van ver komen, maar we hebben behoorlijke stappen kunnen maken en als coalitie vruchtbaar samengewerkt”, aldus CU-lijsttrekker Tamme Spoelstra (52).

Een ander belangrijke ontwikkeling in die periode was ‘de kanteling van het sociaal domein’, oftewel: gemeenten die vanuit het Rijk zorgtaken kregen toegeschoven. “Heel veel nieuwe zorgtaken zijn op ons afgekomen”, vertelt de in Hasselt woonachtige Spoelstra. “Die zijn naar ons idee zacht en goed geland in een centrale toegang. Maar bij de uitvoering moeten we nu gaan kijken of de leefwereld van mensen als uitgangspunt wordt genomen. Wij willen dat de zorgsystemen meer dienstbaar worden gemaakt aan inwoners.”

Dat is ook de inzet van de ChristenUnie voor de komende vier jaar, zo is te lezen in haar 34 pagina’s tellende verkiezingsprogramma ‘Hoopvol samenleven’. “Wij staan voor de ‘omgekeerde toets’”, legt Spoelstra uit. “Als een inwoner van Zwartewaterland een bepaalde zorgvraag heeft, zou je eerst kunnen kijken wat het systeem zegt. Waar heeft u recht op? Wat mag wel en wat niet? Onze bedoeling is om dat omgekeerd te doen. Eerst kijken wat de vraag precies is, wat kan in het eigen netwerk of in de eigen kracht gebeuren? Al het overstijgende gaan we proberen mogelijk te maken. Als dat in kaart is gebracht, kijken we wat het systeem zegt en waar die inwoner recht op heeft. Zo wordt al gewerkt in Zwartewaterland. Maar we merken door onze werkbezoeken dat dat nog lang niet 100 procent is.”

Duurzaamheid
Naast het sociaal domein heeft de ChristenUnie duurzaamheid als speerpunt. Zij wil een duurzaamheidsagenda die leidend moet worden voor de nieuwe coalitie. “Met duurzaamheid bedoelen we dat we de schepping kunnen doorgeven aan onze kinderen”, vertelt Spoelstra, sinds 2010 in de raad, sinds augustus 2013 CU-fractievoorzitter. “We moeten nadenken hoe we in Zwartewaterland daar ons steentje aan bij kunnen dragen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid voor meer zonnepanelen. Kan dat nog meer gestimuleerd worden? Maar ook aandacht voor duurzaam en gasloos bouwen. Daarnaast willen we de mogelijkheid van windmolens in Zwartewaterland onderzoeken. Tegenwoordig zijn er ook kleinere uitvoeringen, die minder het landschap ontsieren.”

Extra fietspaden in deze gemeente, onder andere in Hasselt Om de Weede maar ook van Hasselt naar Genemuiden, is een andere wens van de CU. Ook ziet zij graag een upgrade van de Nieuwe Sluis en Prinsessenbuurt in Zwartsluis en de Tapijtwijk en Helling/Julianastraat in Genemuiden. “De centra liggen er weer prachtig bij. Wij willen dat doortrekken naar andere delen van Zwartewaterland, zodat de leefbaarheid vergroot wordt en mensen weer trots kunnen zijn op hun buurt.”

Verder is veiligheid een ander belangrijk speerpunt van de CU. “We zijn blij dat we de wijkagent in de buurt hebben kunnen behouden”, aldus Spoelstra. “Elke kern heeft een eigen post. We zouden wel willen zien dat die agent nog actiever kan zijn in de wijk. En samen met wijken nadenken hoe de veiligheid verbeterd kan worden, ook in preventieve zin. De kerncoördinatoren doen daarbij ook belangrijk werk en vormen blijvend een goede verbinding tussen inwoner en gemeente. De brandweer moet eveneens toegerust blijven om haar taken te kunnen doen.”

Alle inwoners
Tot slot, een veel gehoorde klacht vanuit de oppositie is dat Zwartewaterland de afgelopen vier jaar bestuurd werd door een ‘christelijk blok’. Hoe ziet de grootste partij (met vijf zetels) in de raad dat zelf? “Dat verwijt heeft me wel geraakt”, aldus de CU-lijsttrekker. “Ik vind die kritiek ook niet terecht. CU en de coalitie hebben zich ingezet voor heel Zwartewaterland en niet alleen het christelijke deel. Alle inwoners zijn ons even lief.”