<< Ga terug

Daling in aantal meldingen van signaal- en luxeverzuim leerlingen

Daling in aantal meldingen van signaal- en luxeverzuim leerlingen
Foto: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - De gemeente Zwartewaterland publiceert jaarlijks een leerplichtverslag, waarin de cijfers rond het schoolverzuim in de gemeente inzichtelijk worden gemaakt. In het schooljaar 2017/2018 is een daling zichtbaar in het aantal meldingen van signaal-verzuim (kinderen die gedurende het schooljaar opvallend vaak verzuimen). Dit geldt ook voor het ‘luxeverzuim’. Het percentage voortijdig schoolverlaters is in deze regio relatief laag.

Het aantal meldingen van signaal-verzuim is ten opzichte van het vorige schooljaar gedaald van 140 naar 123. Ook de meldingen van luxeverzuim zijn gedaald. Waar er vorig schooljaar nog 23 meldingen binnen kwamen, zijn dit er nu 7. Het schooljaar 2017-2018 telde in Zwartewaterland 31 voortijdig schoolverlaters. De hoogste uitval is onder de 18- en 19 jarigen. Samen met de jongere wordt bij uitstroom gekeken naar een passend vervolg.

Inzet op preventie

"Mogelijk is de daling van het signaal-verzuim het gevolg van de steeds betere zorgstructuur op scholen", laat de gemeente weten. "Wanneer een jongere niet op school is, wordt er contact gezocht met de jongere en de ouders, zodat het verzuim direct opgemerkt wordt. Ook hebben alle voortgezet onderwijs- en MBO-scholen in de regio een spijbelspreekuur. In dit spreekuur gaat de leerplichtambtenaar in een vroeg stadium in gesprek met de jongere. We zien dat dit een preventieve werking heeft."

In de afgelopen jaren is fors ingezet op luxeverzuim. "Dit werpt nu zijn vruchten af. Ook scholen zetten zich in om luxeverzuim tegen te gaan. Zo proberen ze studiedagen slim in te plannen, bijvoorbeeld de vrijdag voor de vakantie. Samen met de scholen is voor de regio IJssel-Vecht een programma 'Vroegtijdig Schoolverlaters' opgesteld. Geconcludeerd is dat het percentage voortijdig schoolverlaters in deze regio relatief laag is. In het programma is veel aandacht voor preventie, maar ook ondersteuning van uitgestroomde jongeren in een kwetsbare positie en begeleiding in de loopbaanoriƫntatie komen aan bod."

Verbinding

Wethouder Maarten Slingerland: “We willen dat kinderen in Zwartewaterland zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het volgen van onderwijs is hierbij heel belangrijk. In het afgelopen schooljaar hebben we ingezet op de samenwerking met scholen en instellingen en consulenten die zich bezig houden met jeugdhulp. Schoolverzuim is een signaal dat het niet goed gaat met een kind. De leerplichtambtenaar vervult hierin een schakelrol. We bekijken wat een jongere nodig heeft om gezond en veilig op te groeien. We kijken terug op een goed jaar waarin de verbindingen tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp steeds meer vorm krijgen.”Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Stadskoerier

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement