De Stadskoerier

Vrijdag, 10 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Dempen van sloot in wijk Tag mocht

Dempen van sloot in wijk Tag mocht
Foto: Klaas Noordstra
Redactie: Enrico Kolk

GENEMUIDEN – Het dempen van de sloot tussen de wijken Tag-Oost en Tag-West riep bij omwonenden vragen op en bij de gemeente een verzoek tot handhaving. Donderdagavond werd dat debacle besproken in de raadsvergadering.

Centrale vraag bleek of het dempen van de sloot überhaupt gemogen had. Strookte dat wel met het bestemmingsplan? Konden bewoners dit vantevoren weten? Veel onduidelijkheden bij zowel de raadsleden, als de bewoners, die de raadsvergadering overigens niet bijwoonden.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Harrie Rietman zijn de bewoners ‘ontstemd’ over de manier waarop met de sloot én de bouwplannen werd omgegaan. “Hij is voor de helft gedempt, het talud is minder steil, er worden bouwvergunningen uitgegeven waarvan de kavelpaspoorten niet deugen en waterberging wordt uitgegeven als bouwkavel.”

Ook is het bestemmingsplan volgens hem onduidelijk, bijvoorbeeld waar staat dat bijgebouwen niet mogelijk zijn. “Geen schuurtje betekent ook geen huis, zou je denken. Maar dat ligt toch anders. Mogelijk kunnen we daarover bij de komende herziening duidelijkheid verschaffen.”

Klaas van Olst (ChristenUnie) maakte voornamelijk bezwaar tegen de manier waarop de gemeente omging met de brieven van bewoners. Zo schreven zij een brief naar het college, die werd niet beantwoord, en een brief naar college en raad, die de raad niet bereikte. “Ik vind dit een bureaucratische manier van beantwoorden.”

Wilhelm Bisschop, SGP, merkte op dat het dempen van de sloot niet in overeenstemming is met de slogan 'wonen in een waterrijke omgeving’. “Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En kunnen we samen met de bewoners tot een acceptabele oplossing komen? Er wordt bijvoorbeeld voorgesteld om de sloot te verbreden, dat lijkt ons een goede.”

Het dempen van de sloot lijkt wel terecht te zijn gebeurd, aldus wethouder Coster. De verwarring is ontstaan omdat ná het bestemmingsplan nog een waterhuiskundig plan werd vastgesteld door het college. Dat laatste werd niet openbaar gedeeld door de gemeente, maar hield wel het dempen van de sloot in zich.

Volgens hem deugen ook de kavelpaspoorten: “Die zijn in samenspraak met de gemeente vastgesteld.” De suggestie dat OntwikkelingsCombinatie Genemuiden (OCG) vrij haar gang kan gaan, weerspreekt hij. “De relatie met OCG is puur zakelijk.”

De gemeente gaat het bestemmingsplan herzien, omdat er sinds 2012 wetten zijn veranderd. Mogelijk wordt de OCG in de tussentijd ook uitgenodigd voor een presentatie aan de raad, op voorstel van Martijn Riezebosch (CDA).