De Stadskoerier

Maandag, 25 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Diaconale zondag in Hasselter Baak

Diaconale zondag in Hasselter Baak
Foto: Gerrit Slurink
Redactie: Bas Wilberink

HASSELT - In de Baak (aan de Oudendijk) in Hasselt wordt zondagmorgen 4 februari een dienst gehouden die in het teken staat van het werk in de kerken van de diaconie.

De diaconale zondag wordt eenmaal per jaar gehouden en is voorbereid door de diakenen van de Baak en de Ichthuskerk, samen met de predikant. "Ook dit jaar willen we als diaconie stil staan bij het werk van de kerk. Samen met gemeenteleden proberen we invulling te geven aan de opdracht om er te zijn voor de medemens in onze nabijheid, maar ook voor de mens die het elders in de wereld moeilijk heeft een bestaan op te bouwen."

Zorg en zorgzaamheid behoren tot de kern van samen kerk zijn midden in de samenleving, aldus de organisatie. "Waar de nadruk in de zorg steeds meer ligt op de eigen kracht van burgers en hun sociaal netwerk, dreigen mensen met een zorgvraag in nood te komen. Financieel en sociaal, door gebrek aan zorg vanuit de overheid, gebrek aan mensen om hen heen en/of overbelasting van mantelzorgers. Wat betekent dat voor de rol van de kerk in de samenleving?"

In de dienst, die om 10.00 uur begint, gaat dominee Henk van Veldhuizen voor. Het thema van de dienst is: 'Groeien om anderen beschutting te geven'. Muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor Akousate uit Dalfsen. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.