De Stadskoerier

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Energiek Zwartewaterland houdt bijeenkomst bij Sportclub

Energiek Zwartewaterland houdt bijeenkomst bij Sportclub
Redactie: Bas Wilberink

GENEMUIDEN - Burgerinitiatief Energiek Zwartewaterland houdt woensdagavond 25 april in Genemuiden een vervolgbijeenkomst over 'een energieneutraal Zwartewaterland'. Hiermee spelen zij in op de belangstelling voor een collectief zonnepanelenproject en het verduurzamen van woningen. Iedereen die hieraan een steentje wil bijdragen is welkom.

Energiek Zwartewaterland is een burgerinitiatief van en voor Zwartewaterlanders. Zij wil samen met inwoners, lokale organisaties en bedrijven stappen zetten naar een energieneutraal Zwartewaterland. “De eerste bijeenkomst op 4 april was een succes. We hebben met veertig belangstellenden gekeken welke ideeën en wensen er in Zwartewaterland leven”, vertelt mede-initiatiefnemer John Bakker.

Er is veel belangstelling voor een collectief zonnepanelenproject. “Hoogste tijd dus om aan de slag te gaan met een eerste project op een groot dak en het oprichten van een energiecoöperatie.”

Naast een zonnepanelenproject was er ook veel interesse voor het verduurzamen van eigen woningen, al dan niet met buurtbewoners. Daarom gaat Energiek Zwartewaterland tijdens de bijeenkomst op 25 april samen met inwoners uit Zwartewaterland concrete projecten uitwerken. “Het is nu tijd om samen de schouders eronder te zetten. Werk aan de winkel voor een ieder die zich wil inzetten voor het terugdringen van energielasten en fossiele brandstoffen”, aldus John Bakker.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 25 april bij Sportclub Genemuiden, Sportlaan 2B. Inloop vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. Aanmelden kan via energiekzwartewaterland@gmail.com.