De Stadskoerier

Maandag, 13 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Envoy's Hylke en Irma v/d Zee in Leger des Heils

Envoy's Hylke en Irma v/d Zee  in Leger des Heils
Ingezonden door: J. Westerhuis - School (Leger des Heils)

Geloofsontmoeting in 't Kruispunt zondag 12 jan. om 17.00 uur

Envoy's Hylke en Irma van der Zee uit Wijhe zullen a.s. zondag de samenkomst van het Leger des Heils leiden. Twee gedreven mensen die uit liefde voor God en de naaste al jarenlang samen dienstbaar en inzetbaar zijn voor de dienst van God en ook door het hele land regelmatig samenkomsten leiden .

Hylke was docent journalistiek aan de Chr.Hogeschool t Windesheim..en heeft velerlei taken vervult binnen het Leger des Heils in Zwolle . En Irma- zijn vrouw- was geestelijk verzorger bij de Maatschappelijke Dienstverlening van het Leger des Heils. Het gevangenis-pastoraat had en heeft haar hele hart !

Het Leger des Heils gelooft n.l. niet in: 'Eigen schuld..dikke bult '.....en ook niet in ' hopeloze gevallen'.... maar wij geloven in kansen en dat een mens opnieuw moet kunnen beginnen.... Natuurlijk moet er 'recht' gedaan worden, maar indien mogelijk moet een mens ook weer 'een nieuwe kans' krijgen om t leven op de rit te krijgen. Ook Jezus zei: Ga heen...en zondig niet meer. Oordelen en ver-oordelen, daar komen mensen niet verder mee, maar Gods vergevende liefde verkondigen, dát kan mensen tot inzicht brengen, zelfonderzoek en verandering! Dan kunnen zelfs door Gods kracht de hardste harten zacht worden. Wij moeten als christenen proberen zo in deze wereld te staan, dat de ander iets van die vergevende liefde van Jezus Christus, door ons heen gezien wordt

Het thema van de dienst zondag is: " Met het oog op de toekomst..... "

We staan als gelovigen er niet alleen voor. En wij mogen 'het verschil maken' !!! In deze wereld veranderen de dingen soms per dag.... maar Jezus Christus was, is en blijft de Zelfde tot in eeuwigheid. En dáárdoor mogen wij ook een voorbeeld zijn . Daarom - hoe vreemd en verontrustend de wereld er momenteel ook uit ziet - wij mogen blijven vertrouwen op Gods beloften...IK ben bij je tot aan de voleinding van deze wereld.

Wilt u meer hier over horen, hartelijk welkom...de koffie staat van af 16.30 uur klaar in 't Kruispunt.

.