<< Ga terug

Gemeente geeft geld én gronden uit

Gemeente geeft geld én gronden uit

ZWARTEWATERLAND – De gemeente heeft in 2017 2,2 miljoen euro overgehouden. Voor het komende jaar verwacht nieuwbakken Financiënwethouder Maarten Slingerland een nog groter positief resultaat: 5.168.000 euro. Beide bedragen en aanverwante nota’s bespreekt de raad volgende week.

Slingerland noemt het ‘gelukt’ om de gemeente weer financieel gezond te krijgen. “Alle signalen staan op groen en we liggen wat minder onder het vergrootglas van de provincie.” Nog steeds blijft de gemeente wel zitten met 68 miljoen euro schuld. “Dat was een paar jaar geleden nog 80 miljoen”, merkt burgemeester Bilder op. Doelstelling van de gemeente is om aan het eind van de nieuwe raadsperiode, in 2022, uit te komen op een schuldniveau dat onder 120 procent van de begroting ligt. Dat is nu nog niet het geval.

Van het overschot uit 2017 wordt 112.000 euro besteed aan zaken die nog uitgevoerd moeten worden, zoals het volwassenonderwijs. “Budget dat nog niet helemaal ingezet is, wordt daarvoor in 2018 ingezet”, zegt Slingerland.

Grootste overschotveroorzaker is de vrijval van de reserve voor het Agnietencollege. Daarvoor was een half miljoen gereserveerd, wat nu overgebleven is. Een bijna soortgelijk bedrag, zo’n 439.000 euro, kwam de gemeente tekort op het sociaal domein.

Uiteindelijk gaat er van het overschot uit 2017 nog eens 1,3 miljoen euro naar de Algemene Reserve. Al eerder was daar 765.000 euro voor bestemd. Met het verwachte overschot van 2018, in totaal ruim 5 miljoen waarvan ook 3,7 miljoen euro naar de reservepot gaat, zit er straks 28 miljoen euro in de pot.

Met de extra financiële ruimte die er de komende jaren komt, wil het college een aantal doelen verwezenlijken. Zo stelt het college in de Kadernota voor om 130.000 euro te besteden aan een hoger onderhoudsniveau. “We willen structureel meer geld in het onderhoud van openbaar groen steken.” Nog eens 70.000 euro gaat naar beplanting en dergelijke zaken. “Het verfraaien en onderhouden van de aankleding van het groen”, omschrijft het college.

Ook wil het college verkeersknelpunten, die nog nader omschreven moeten worden, in de komende jaren aanpakken. Beschikbaar geld moet ook gaan naar een extra Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (boa), die gaat controleren op foutparkeren en het dumpen van afval. “Met een extra BOA proberen we tegemoet te komen aan de wens van de inwoners”, aldus Slingerland.

De ontwikkelingen uit de centrumplannen zijn bijna afgerond. Het college wil daarom vanaf 2020 overgaan op zogeheten leefbaarheidsplannen. “Daar kan een heleboel onder vallen”, zegt Slingerland. “Leegstand van winkels bijvoorbeeld. Dat is ook benoemd in het coalitieakkoord.” Met name in Hasselt zou dat onderdeel kunnen gaan uitmaken van de plannen.

Bij het opstellen van de plannen, wat de komende jaren gaat gebeuren, krijgen inwoners een grote rol. “Dat moet nog verder uitgewerkt worden”, merkt de wethouder op. Vanaf 2020 is er jaarlijks 250.000 euro extra beschikbaar om de plannen uit te voeren.

Naast alle investeringen verwacht de gemeente ruim 5 miljoen over te houden in 2018. Het grootste gedeelte daarvan komt door de verwachte grondverkopen, zo’n 3,7 miljoen. Die worden met name veroorzaakt door de uitbreidingen van de industrieterreinen, waarover de raad ook volgende week spreekt.

“We zijn op meerdere fronten bezig met kijken naar hoe we verder gaan met de ontwikkeling van de bedrijventerreinen”, zegt burgemeester Bilder. Voor Genemuiden is de gemeente al langere tijd aan het nadenken over een uitbreiding aan de oostzijde. Dat is achter onder andere Van Dijk Containers, richting de Cellemuiden. In Zwartsluis is het gebied bij de Kranerweerd aangewezen. In Hasselt spitst het zoekgebied zich toe om de uitbreiding van Condor Carpets, die momenteel in aanbouw is. Bilder: “Er is een behoorlijke lijst met bedrijven die vragen om grond.”Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Stadskoerier

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement