De Stadskoerier

Dinsdag, 7 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Gemeente houdt enquête over bewegen, ontmoeten en sporten in buitenruimte

Gemeente houdt enquête over bewegen, ontmoeten en sporten in buitenruimte
Foto: Gemeente Zwartewaterland
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - De gemeente Zwartewaterland wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden bij het ontmoeten, bewegen, sporten en spelen in de openbare ruimte. Inwoners kunnen via de enquête 'Wat beweegt jou' aangeven hoe zij gebruik maken en willen maken van de openbare ruimte.

De ideeën en wensen van de inwoners zijn de basis voor het nog op te stellen Buitenruimteplan. Hierin worden de doelen voor de openbare ruimte voor de komende jaren vastgelegd. Wethouder Maarten Slingerland heeft met twee leerlingen van de Driemaster in Hasselt de eerste enquête ingevuld.

De enquête staat op www.zwartewaterland.nl/watbeweegtjou. Deze is anoniem en het invullen kost tussen de vijf en tien minuten. Inwoners kunnen bijvoorbeeld een wandelroute of looproute intekenen op een kaart en foto’s uploaden. De enquête sluit op maandag 23 maart.

Wethouder Maarten Slingerland legt uit waarom de inbreng van de inwoners belangrijk is bij het op stellen van dit plan. “Wij willen graag dat inwoners van alle leeftijden kunnen bewegen en ontmoeten in een openbare ruimte die daarvoor geschikt is. Daarom willen wij graag weten wat de inwoners belangrijk vinden. Ook zijn wij benieuwd of ze kansen zien voor verbetering.” Met de informatie die de gemeente ophaalt, wordt een kansenkaart gemaakt. Deze kansenkaart brengt in beeld waar kansen zijn om het buiten spelen, bewegen en ontmoeten te stimuleren.

De gemeente zoekt de doelgroepen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op om ze te wijzen op de enquête. “Vooral kinderen, jongeren en ouderen hebben onze speciale aandacht omdat deze doelgroepen juist veel gebruik maken van de openbare ruimte voor beweging en ontmoeting. Met groepjes kinderen gaan we bijvoorbeeld de buurt in zodat zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden. Dit doen we in samenwerking met de scholen en de buurtsportcoach. Jongeren benaderen we onder andere via jongerenwerkers, sportverenigingen en social media. Ouderen benaderen via activiteiten in buurtcentra,” aldus wethouder Maarten Slingerland.

Het is dan ook geen toeval dat de wethouder de eerste enquête heeft ingevuld met twee leerlingen van de Driemaster. “Deze twee leerlingen wilden graag een pannakooi in de omgeving van hun school. Deze wens nemen we mee bij het Buitenruimteplan. Dit wil niet zeggen dat de pannakooi er komt, maar we gaan er wel serieus naar kijken.”