<< Ga terug

Gemeente werkt aan betere toegankelijkheid voor mensen met beperking

Gemeente werkt aan betere toegankelijkheid voor mensen met beperking
Foto: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft een 'Lokale Inclusie Agenda' vastgesteld. Doel is de positie van mensen met een beperking te versterken. "Een samenleving waarin iedereen kan meedoen."

Het kan gaan om toegankelijkheid in de openbare ruimte, maar ook toegankelijkheid van informatie of werk. Met de 'Lokale Inclusie Agenda' geeft de gemeente uitvoering aan het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking.

Inwoners met een beperking moeten onbeperkt kunnen meedoen in de samenleving, aldus de gemeente. In de praktijk ervaren zij toch regelmatig belemmeringen bij het wonen, werken en recreëren. Wethouder Gerrit Knol: “Met de 'Lokale Inclusie Agenda' zetten we in op het wegnemen van deze belemmeringen. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met begrijpelijke informatie op de gemeentelijke website, maar ook met knelpunten in de openbare ruimte zoals te hoge stoepranden. En het recht van mensen met een beperking op werk dat bij hen past staat hoog op de agenda.”

‘Niets over ons, zonder ons’, zo luidt het credo in het VN-verdrag Handicap. Knol: “We betrekken graag ervaringsdeskundigen bij vraagstukken over lokale inclusie. Inwoners met een beperking weten immers het beste welke belemmeringen zij ervaren in onze gemeente. We nodigen u dan ook van harte uit om mee te praten.” Wie wil deelnemen in een werkgroep 'Lokale Inclusie' of vragen heeft, kan mailen naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl.

De 'Lokale Inclusie Agenda' is een eerste vertrekpunt bij verdere beleidsontwikkeling op alle gebieden. De gemeente wil breed naar dit thema kijken en het beleid hierop afstemmen. "Inclusief beleid biedt uiteindelijk iedereen voordelen, niet alleen voor inwoners met een beperking. Zo is een toegankelijke website of het creëren van voldoende rust- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte prettig voor alle inwoners", besluit de gemeente.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo