De Stadskoerier

Maandag, 25 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Gevolgen droogte terug te zien in resultaten dijkencontrole

Gevolgen droogte terug te zien in resultaten dijkencontrole
Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Redactie: Bas Wilberink

REGIO - De gevolgen van de langdurige droogte zijn terug te zien in de uitkomsten van de dijkeninspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Tijdens de speciale ‘droogtecontrole’ afgelopen zomer werden al kale plekken geconstateerd. In september zijn deze locaties opnieuw ingezaaid. Omdat ook het najaar erg droog was, duurt de herstelperiode langer dan verwacht.

Het waterschap houdt deze locaties goed in de gaten. De droogte brengt ook positieve ontwikkelingen in beeld. Zo is op de dijken een toename te zien van het aantal gewassen dat goed bestand is tegen droge perioden. Denk hierbij aan grassen, kruiden en bloemen. Daarnaast is door de droogte veel mos, wat niet goed is voor een dijk, verdwenen.

Zwartsluis

In een dijk bij Zwartsluis en IJsselmuiden zijn forse scheuren ontdekt in de kleilaag van de dijk. Er zijn altijd wel wat kleine scheuren in de kleilaag aanwezig, maar door de extreme droogte zijn ze groter en dieper dan normaal. De wat kleinere scheuren herstellen zich weer, zodra het weerbeeld natter wordt. De grote scheuren blijft het waterschap monitoren. De verwachting is dat deze scheuren zichzelf niet meer herstellen. Na de winter beoordeelt het waterschap ze opnieuw. Mocht het nodig zijn, dan wordt nieuwe klei aangebracht om de schades te repareren.

Minder graafschade

Daarnaast laten de cijfers zien dat afgelopen najaar minder rijspoorschades opleverde dan vorig jaar. Ook het aantal locaties met lange gewassen kent een daling vergeleken met 2017. Dijken met lang gewas zijn moeilijk te inspecteren, omdat veel schades aan het oog worden onttrokken. Daarom wordt gecontroleerd of eigenaren en pachters van dijken op tijd maaien en de grasmat kort houden. Verder constateerde het waterschap minder graafschade door honden en vossen.

Om er voor te zorgen dat de dijken goed de winterperiode ingaan, zijn de meeste schades inmiddels hersteld. Op locaties waarvoor dit niet geldt zoals bij de scheuren, onderneemt het waterschap actie wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij hoogwater. Hierbij valt onder andere te denken aan het aanbrengen van bekramming. Dit is een ‘dijkenpleister’ om schades mee af te dekken.