<< Ga terug

Heemschut: ‘Voorkom storende ruimtelijke ingreep Zwartewatersklooster’

Heemschut: ‘Voorkom storende ruimtelijke ingreep Zwartewatersklooster’
Foto: Monumenten.nl /Gouwenaar

‘Een burgerwoning van 200 m2 met een inhoud van circa 1400 m3 staat naar onze waarneming gelijk aan drie burgerwoningen op de schaal van de bestaande bebouwing van Zwartewatersklooster. Eufemistisch wordt gesproken over een burgerwoning terwijl de kwalificatie landhuis meer op zijn plaats lijkt’ zo oordeelt Bond Heemschut over het ontwerp bestemmingsplan Zwartewatersklooster dat de gemeente Zwartewaterland op 3 juli ter inzage legde. Bond Heemschut wil dat deze verstoring in het kleinschalige cultuurlandschap van Zwartewatersklooster niet doorgaat.

De provincie Overijssel wil in het bestemmingsgebied ter compensatie van gesloopte bebouwing op een kavel op circa 500 meter ten noorden daarvan een burgerwoning bouwen. Dit gebied heeft in alle ruimtelijke plannen een ‘beschermde natuur’ status. De gemeente Zwartewaterland wil daarom het bestemmingsplan dat voor dit gebied geldt wijzigen.

Overheden vinden overigens dat Nederland meer en meer ‘versteent’. Bond Heemschut constateert dat het uitgerekend diezelfde overheden zijn die hier met dit plan voluit aan meewerken terwijl er op dit moment geen enkel particulier belang in het geding is. Het is een kwestie van "waardecreatie" wat men hier doet.

Bond Heemschut heeft daarom een zienswijze bij de gemeente Zwartewaterland ingediend met de volgende punten:

  • Voorkom deze ingreep in het kleinschalige cultuurlandschap van Zwartewatersklooster
  • Als compensatie onontkoombaar zoek dan naar een oplossing bij een bestaand woningbouwgebied.
  • Sta in Zwartewatersklooster ruimtelijk niets toe, dat niet in overeenstemming is met aard, schaal en activiteit in dit gebied.

Ook de inwoners van Zwartewatersklooster hebben zich inmiddels geroerd. Door middel van een handtekeninglijst willen zij de gemeente bewegen het karakter van dit gebied te behouden.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo