De Stadskoerier

Maandag, 25 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Klimaatkaartspel om scholieren klimaatbewust te maken

Klimaatkaartspel om scholieren klimaatbewust te maken
Foto: Waterschap Drents Overijsslse Delta
Redactie: Bas Wilberink

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) lanceert vandaag op Warmetruiendag het lespakket 'Duurzame Dilemma’s'. Dit is een kaartspel voor alle niveaus van het Voortgezet Onderwijs, waarmee op 'een prikkelende en interactieve manier aandacht wordt besteed aan klimaatkeuzes'.

Met het kaartspel linkt het waterschap rechtstreeks aan het Klimaatverbond Nederland; het samenwerkingsverbond van gemeenten, provincies en waterschappen voor een goed klimaatbeleid. In het kaartspel staan twee thema’s centraal waaraan het waterschap werkt: 'Duurzaam Doen' en 'Klimaat Actief'. "Bij 'Duurzaam Doen' draait het om duurzame keuzes in het dagelijks leven. 'Klimaat Actief' gaat over de uitdagingen die op ons afkomen door de klimaatverandering: onze zomers worden alsmaar heter en de regenbuien harder. Hoe passen we onze leefomgeving daarop aan?"

'Duurzame Dilemma’s' sluit inhoudelijk aan bij het vak aardrijkskunde. Het kaartspel is bedoeld als verdieping op de thema’s duurzaamheid en klimaatverandering. Docenten kunnen er een praktische vertaalslag mee maken: wat kun je zelf doen om je steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld en een leefomgeving die voorbereid is op een ander klimaat? Het spel kan in meerdere varianten worden gespeeld en duurt één lesuur. Belangstellenden kunnen het 'Duurzame Dilemma’s'-kaartspel bestellen door een mail te sturen naar lerenoverwater@wdodelta.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

"We worden ons er steeds meer van bewust dat onze manier van leven een grote impact heeft op het milieu en het klimaat", aldus het waterschap. "We kunnen die impact verkleinen door aanpassingen te doen aan ons leefpatroon: door gebruik te gaan maken van groene energie (wind, zon), vervuilend vervoer vaker te laten staan, door andere keuzes te maken op het gebied van voedsel en door ons gedrag aan te passen (bijvoorbeeld door wat vaker voor een dikke trui te kiezen in plaats van de verwarming hoger te zetten)."

Het klimaat verandert, gaat het waterschap verder. "Hierdoor krijgen we steeds vaker te maken met extreme hoosbuien en hittegolven. Onze woonwijken zijn hier vaak nog niet goed voor ingericht. Door veel tegels in woonwijken kan regenwater bijvoorbeeld niet makkelijk weg. Hitte blijft tussen gebouwen hangen. Gelukkig kunnen we door in te grijpen in onze omgeving hier wel wat aan doen. Bijvoorbeeld: tegels vervangen door groen. Het groen neemt regenwater op en bomen/planten bieden schaduw bij hitte."

Meer informatie over Warmetruiendag en een overzicht van energiebesparingsacties staan op www.warmetruiendag.nl.