De Stadskoerier

Dinsdag, 14 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Meppelerdiepsluis in Zwartsluis gaat officieel open

Meppelerdiepsluis in Zwartsluis gaat officieel open
Foto: Rijkswaterstaat / John Davids
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTSLUIS - De vernieuwde Meppelerdiepsluis in Zwartsluis wordt woensdag 25 oktober officieel geopend. De schutsluis beschermt tegen hoogwater en voorkomt scheepvaartstremmingen vanwege te hoge of te lage waterstanden.

Omdat de sluis breder en dieper is, kunnen schepen vlotter en veiliger passeren. Met de ombouw van de sluis in de achterliggende jaren is de doorvaart voor de binnenscheepvaart met grotere schepen door het Meppelerdiep gerealiseerd. Zo kunnen de aanliggende scheepswerven ook in de toekomst (grotere) schepen bouwen.

"Naast de economische ontwikkeling van het gebied is ook de veiligheid van het achterliggende land tegen hoog water gezekerd", aldus Rijkswaterstaat. "De Meppelerdiepsluis is namelijk gelegen in een primaire waterkering. Met de ingreep voldoet deze nu aan de gestelde eisen in het Deltaprogramma."