De Stadskoerier

Maandag, 25 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Natuur en Milieu Overijssel zoekt expeditiegidsen in Zwartewaterland

Natuur en Milieu Overijssel zoekt expeditiegidsen in Zwartewaterland
Foto: Alma Streefkerk
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - Natuur en Milieu Overijssel zoekt expeditiegidsen voor 'Expeditie Wildernis' in Zwartewaterland. Dit is een educatieve struintocht vol uitdagende opdrachten voor leerlingen uit het basisonderwijs en vindt plaats op het agrarisch bedrijf Het Kamper Riet.

Dit ligt in polder de Pieper, aan het eind van de rivier de Goot en aan de rand van het Zwarte Meer. 'Expeditie Wildernis' start in april. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu bij Natuur en Milieu Overijssel opgeven voor een kennismaking en een cursus tot expeditiegids die in maart plaatsvindt.

Op de boerderij van Henk en Jannie Vos knuffelen de leerlingen met jonge konijntjes, kalfjes, kuikens en als ze geluk hebben kunnen ze zelfs een lammetje geboren zien worden. Naast alle pret met de dieren, leren ze ook over het leven in de IJssel-Vechtdelta.

De boerderij ligt in een uitloopgebied waar het overstromingsrisico van water uit het Zwarte Meer, Ketelmeer en IJsselmeer hoger ligt dan elders. "Een dijk beschermt de boerderij, maar wat als deze dijk doorbreekt of overstroomt? Wat doe je dan met de dieren? Waar gaan ze heen? Wat is het evacuatieplan? Op al deze vragen geven Henk en Jannie Vos antwoord."

Ook gaan de leerlingen in het gebied aan de slag met educatieve opdrachten. "Vind je het leuk om als vrijwilliger expedities langs het Zwarte Meer te begeleiden? Heb jij hart voor natuur, werk je graag met kinderen en ben je vijf dagdelen per schooljaar beschikbaar? Meld je dan aan als expeditiegids bij Natuur en Milieu Overijssel", aldus de organisatie.

'Expeditie Wildernis' is een avontuurlijke struintocht voor leerlingen van het basisonderwijs uit Zwartewaterland. Tijdens de expeditie voeren de leerlingen verschillende educatieve opdrachten uit gericht op natuurbeleving. "Als expeditiegids maak je de leerlingen enthousiast met een inleidend praatje en geef je duidelijke instructie over wat ze wel en niet gaan doen", legt de organisatie uit. "Je zorgt er voor dat elk groepje de juiste materialen meekrijgt en spreekt met hen na wat ze ontdekt hebben. Als de klas vertrekt, controleer je nog even alle materialen en zorgt dat die weer op de juiste plek opgeborgen worden."

Wie zich als expeditiegids aanmeldt, krijgt een introductiecursus waarin hij/zij de opdrachten leert kennen, oefent met de instructie en het inleidend praatje, maakt kennis met de materialen en met het gebied waarin wordt gewerkt. "Je werkt in tweetallen, zodat je elkaar kunt aanvullen. Natuur en Milieu Overijssel regelt de afspraken met de scholen en zorgt voor de beschikbaarheid van de materialen. Ook krijg je een vrijwilligersvergoeding per expeditie."

'Expeditie Wildernis' is onderdeel van het programma IJssel-Vechtdelta. De IJssel-Vechtdelta is één van de weinige gebieden in Nederland waar de eeuwenoude strijd tegen het water nog altijd zichtbaar is: de uiterwaarden, de dijken, de woonterpen met boerderijen, de kolken en de kreken in het weidse landschap. Met het programma IJssel-Vechtdelta werken de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeenten Kampen, Zwartewaterland en Zwolle en de Veiligheidsregio IJsselland aan waterveilige en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling van de IJssel-Vechtdelta, waar het optimaal wonen, werken en recreëren is. De partners uit het programma IJssel-Vechtdelta willen kinderen uit het gebied graag betrekken bij het watersysteem in hun eigen omgeving om hen meer waterbewust te maken.

Wie expeditiegids wil worden of meer informatie wil, kan contact opnemen met Rebecca Geeraert, projectmedewerker Educatie bij Natuur en Milieu Overijssel, geeraert@natuurenmilieuoverijssel.nl of (038) 425 09 60.