<< Ga terug

Nieuw 2e/3e Wereldproject gezocht

Nieuw 2e/3e Wereldproject gezocht

ZWARTEWATERLAND - Stichting 'Hope4Kids' is momenteel het 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland. De projectgroep die vanaf 1 maart tot en met 31 december het stokje zou overnemen, heeft zich teruggetrokken. Er kunnen dus weer aanvragen voor projecten worden ingediend voor een periode van vier maanden tot maximaal een jaar. Deze kunnen starten op 1 maart.

Per jaar kunnen maximaal drie projecten worden uitgevoerd. De gemeente Zwartewaterland stelt hiervoor jaarlijks een subsidie van 7.500 euro beschikbaar. Ook projecten die al eerder als 2e/3e Wereldproject zijn aangemerkt, kunnen deelnemen. "Er moet daarbij in de betreffende 2e en/of 3e wereldlanden wel sprake zijn van een aantoonbaar concrete behoefte in schrijnende omstandigheden", aldus de organisatie. Voor aanvragen, meer informatie en alle voorwaarden verwijst de Stichting naar haar website www.2e3ewereldprojecten.nl.

Sinds 1994 zetten veel burgers en organisaties in Zwartewaterland zich succesvol in voor projecten in 2e en 3e wereldlanden. "Met de opbrengsten kan in deze landen in de primaire levensbehoeften van mensen worden voorzien en kunnen de leefomstandigheden en voorzieningen sterk worden verbeterd. Het draagvlak voor deze projecten is in deze gemeente erg groot."

De projecten van 'Waterpompen in Malawi' uit Hasselt en 'Hope4Kids' uit Genemuiden waren daarvan in de afgelopen periode weer een mooi voorbeeld. Het project 'Hope4Kids' eindigt op 28 februari als project van de stichting 2e/3e Wereldproject.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo