De Stadskoerier

Dinsdag, 4 augustus 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Nieuws in zake corona

Nieuws in zake corona
Foto: Bos
Ingezonden door: Stichting Oude Stoomgemaal

Het bestuur van Het Oude Stoomgemaal, heeft naar aanleiding van de op 23 maart genomen maatregelen van de overheid het volgende besloten:

• Tot 1 juni vinden er geen bijeenkomsten plaats in het bezoekerscentrum en wordt het niet verhuurd. Alle huurders zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

• De Stoomdag van 9 mei komt te vervallen. Ook gemaal Veneriete van waterschap Drents Overijsselse Delta is dan gesloten.

We hopen dat we het stoomgemaal op 6 juni wel weer open kan. Dat zullen we communiceren zodra dit duidelijk is. Uiteraard is dit afhankelijk van wat er na 1 juni mag

In de tussentijd vragen wij u om goed voor elkaar te zorgen en de overheidsmaatregelen nauwkeurig op te volgen.

Houd voldoende afstand!!