<< Ga terug

Nog geen besluit over 'klemmende' uitbreiding Vebe

Nog geen besluit over 'klemmende' uitbreiding Vebe

HASSELT – “We naderen met rasse schreden moment dat het echt op is”, zegt Harrie Rietman (PvdA). “Willen we de 17 hectare grond die we nog hebben, kwijt aan één ondernemer?” Het industrieterrein in Genemuiden is zo goed als volgebouwd. Maandagavond behandelt de raad het principeverzoek van Vebe Floorcovering om 15 hectare grond richting Hasselt te bebouwen.

Doel is het samenvoegen van de diverse bedrijfsactiviteiten. Verschillende raadsleden vragen zich af welke ruimte er dan vrijkomt. “Wat gaat er gebeuren met de vrijkomende panden?”, vraagt Rietman, die toegeeft dat het voorstel ‘klemt’. “Dit heeft verstrekkende consequenties. Bij de tegengestelde belangen tussen natuur en landschap enerzijds en economie en werkgelegenheid anderzijds, moest de natuur steevast het onderspit delven.”

Dat zeggen ook omwonenden Ruth Pierik en Anne Lok-Pierik. “Nu weegt het belang van Vebe zwaarder dan dat van de boeren”, zegt Pierik. Lok vult aan dat het niet nodig is. “Het aantal banen in Genemuiden overtreft de beroepsbevolking. Door deze verwerpelijke uitbreidingsplannen staat onze toekomst op het spel.”

Een aantal raadsleden pleit dan ook voor ‘strenge voorwaarden’, zoals Tamme Spoelstra (ChristenUnie). Klaas Huisbrink (SGP) vindt dat de uitbreiding geen negatieve gevolgen voor Zevenhont-Oost mag hebben. “Opnieuw gaat dit ten koste van het buitengebied”, zegt hij. “De landschappelijke inpassing moet beter dan in de huidige situatie.” Ook wil hij een goede ontsluiting naar de Nieuwe Weg en de rest van het bedrijventerrein.

Eelko Felix van BGZ geeft aan dat het besluit voor een nieuw terrein zorgvuldig voorbereid moet worden. “In hoeverre zijn er alternatieve locaties afgewogen?”, vraagt hij zich af. “En is er een natuurcompensatieplan?”

Berthran Selles, voorzitter van de Ondernemerskring Genemuiden, pleit voor doorgaan van de Vebe-plannen. “Het hele proces van korrel tot borrel vindt plaats op één terrein”, geeft hij aan. “Haal je er een hap uit, dan krijg je heel veel transportbewegingen. Je slaat een parel kapot in Genemuiden.” Als het bedrijf weggaat, dan trekt het andere bedrijven met zich mee, betoogt hij. Selles roept op om met elkaar in gesprek te blijven. “Verlangen naar belangen van de ander.”

Het is niet niets wat hier voorligt, geeft Bilder toe. “Het wordt er minder mooi op. Wij zijn niet direct in staat om landbouwgronden erbij te creëren. Wel is het zaak dat we voor onze agrariërs voldoende ruimte houden om in de toekomst te ontwikkelen.”

De uitbreiding van Zevenhont-Oost mag niet in gevaar komen, zegt hij. “Daar wordt al zolang op gewacht door velen.” Wel zal de gemeente in de toekomst op een andere manier moeten omgaan met uitbreidingsverzoeken. Bilder denkt daarbij aan ruilverkaveling. Volgende week donderdagavond praat de raad verder over het plan.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo