De Stadskoerier

Dinsdag, 14 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

OKG-voorzitter: 'Ondernemers hebben uitbreiding Zevenhont nog steeds hard nodig'

OKG-voorzitter: 'Ondernemers hebben uitbreiding Zevenhont nog steeds hard nodig'
Foto: Klaas Noordstra
Redactie: Bas Wilberink

GENEMUIDEN - Voorzitter Berthran Selles van OndernemersKring Genemuiden (OKG) en Herman Hoekman van Vebe spraken donderdag in tijdens de raadsvergadering. Op de agenda stond namelijk de Nota van Uitgangspunten voor de uitbreidingen van het Genemuider bedrijventerrein Zevenhont. “Uitbreidingen die ondernemers nog steeds hard nodig hebben”, aldus Selles.

Hij zei dat de coronacrisis voor de meeste bedrijven een enorme impact heeft gehad. “De omzet stond en staat nog steeds onder druk en is bij sommige bedrijven drastisch gedaald. Bedrijven doen er alles aan om de omzet weer op peil te krijgen. Daarom is er nog steeds de behoefte om uit te breiden.”

Het zijn grotendeels grotere bedrijven die om uitbreiding vragen, ging Selles verder. “Zij hebben veelal een lange termijn-visie, waarmee men als het ware over de coronatijd heen kijkt. Men stuurt niet op de komende één a twee jaar, maar op de komende tien jaar. Daar richt men zich op, als men het heeft over uitbreidingen. De behoefte is er nog steeds, sterker nog, die is nijpender geworden. Corona heeft voor een vertraging gezorgd. Bedrijven lopen met hun plannen nu weer een paar maanden achterop. Deze achterstand wordt alleen maar groter als vanavond niet het besluit op dit punt wordt genomen. Want dan komt ook nog het zomerreces erbij. Terwijl die tijd zo goed gebruikt kan worden om het traject te vervolgen.”

Het gaat volgens Selles niet om uitbreiding an sich. “Het gaat om bedrijven mogelijkheden bieden, zodat ze hun kansen kunnen benutten en de werkgelegenheid kunnen verbeteren voor een toekomstvast ondernemend Genemuiden.”

Inbreiding

Ook benoemde hij de inbreiding die in Genemuiden al heeft plaatsgevonden. “Dit heeft ondernemers bij elkaar gebracht. En met creatieve oplossingen heeft men de benodigde ruimte kunnen vinden. Er zijn geen mogelijkheden meer. Elke vierkante meter doet nu mee. We zitten helemaal klem. Men moet uitwijken naar locaties buiten Genemuiden en dat brengt veel transsportbewegingen met zich mee.”

De laatste twintig jaar is er geen uitbreiding geweest, aldus Selles. “Stilstand is achteruitgang. We kunnen niet anders.”

De OKG-voorzitter riep de betrokken partijen op om constructief in gesprek te blijven. “Niets laten gebeuren, is geen optie. Vasthouden aan eigen idealen en meningen geeft alleen maar verstikkende discussies. Hou de bewegingsruimte in uitspraken. Luister goed naar de ander en zoek naar gemeenschappelijk belang. Alleen dan kun je elkaar vinden.”

Verder noemde hij de uitbreiding op Zevenhont-Zuid. Het gaat daarbij om Vebe. “Een heel belangrijke speler in de tapijt én Genemuiden. Dit bedrijf mag absoluut niet uit Genemuiden vertrekken. De keten van tapijtproductie wordt anders verbroken. Hét kenmerk van de topwerklocatie. De werkgelegenheid zal drastisch afnemen.”

Spin-off

Herman Hoekman - ‘de vierde generatie bij Vebe en de tweede generatie bij Condor’ - zei blij te zijn dat hij donderdag mocht inspreken namens achthonderd collega’s. Hij benoemde dat de groei van het bedrijf een grote spin-off heeft gehad op het gebied van transport, machinebouw, elektrabedrijven, afval en loonwerk door derden. “En niet te vergeten de broodjes en snacks die dagelijks worden bezorgd. Laat ik in het bijzonder ook niet de vele jeugdigen vergeten die bij ons bedrijf in de middag en avond een zakcentje extra verdienen. Kortom, een bedrijf dat in onze samenleving hoort.”

Hoekman pleitte deze avond echter niet voor extra uitbreiding, maar voor de dialoog om samen een oplossing te zoeken voor een duurzame toekomst voor zowel Vebe/Condor als Zwartewaterland als gemeenschap.

Raad

De gemeenteraad sprak later die avond over de Nota van Uitgangspunten voor de uitbreidingen Zevenhont en ingediende inspraakreacties. Een besluit werd echter nog niet genomen, door tijdsgebrek. Volgende week woensdag meer hierover in de papieren Stadskoerier. Volgende week donderdag praat de raad, in een speciaal ingelaste raadsvergadering, verder over het Genemuider bedrijventerrein.