De Stadskoerier

Dinsdag, 14 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Oppositie kan ozb-verhoging (voorlopig) niet tegenhouden

Oppositie kan ozb-verhoging (voorlopig) niet tegenhouden
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - Oppositiepartijen CDA, BGZ, VVD en Gemeentebelangen dienden donderdagavond eensgezind twee amendementen en een motie in bij de behandeling van de Kadernota 2021-2024. Belangrijkste inzet was het niet verhogen van de onroerendezaakbelasting (ozb) met 5 procent. De fracties stelden onder andere voor om de heropbouw van de Veerpoort in Hasselt een jaar uit te stellen naar 2022. Dat geeft ‘één jaar ruimte om in 2021 de ozb niet te verhogen’ en naar andere oplossingen te zoeken. De coalitiepartijen en wethouder Slingerland vonden dat echter geen goed plan.

Naast het amendement om in ieder geval in 2021 de ozb niet te hoeven verhogen, diende de oppositie een motie in voor de jaren ernaar. Deze riep het college op om in de aanloop naar de Kadernota 2022-2025 de raad één of meerdere oplossingsrichtingen te presenteren waarbij het ozb-tarief niet wordt verhoogd. Wel moet daarbij sprake zijn van een structureel sluitende begroting.

Met het tweede amendement wilde de oppositie het bedrag van 100.000 euro voor de gemeentelijke inzet van de energietransitie tegenhouden. Dit zou dan naar de algemene reserve moeten. De partijen vonden dat de wethouder tijdens de vorige raadsvergadering niet voldoende nut en noodzaak van dat bedrag duidelijk heeft kunnen maken.

Suggesties

Het CDA zei daarover het nog te vroeg te vinden om een ton te reserveren, ook nu nog onduidelijk is wat het Rijk bijdraagt. Margreet Bosma deed daarnaast nog een aantal suggesties om de begroting sluitend te krijgen. Ze noemde onder andere een gemeentelijke vacaturestop, het verhogen van de toeristenbelasting en het verbreden van de precario. Roel Withaar van Gemeentebelangen gaf onder andere als mogelijkheid om nog wat geld uit de leefbaarheidsplannen te halen. “Daar staan grote bedragen vermeld. Wat ons betreft ruimte genoeg.”

John Smits (VVD) pleitte voor samenwerking. “Ik denk dat het nu het juiste tijdstip is, als we kijken naar deze begroting, de crisis die voor ons ligt en de 5 procent ozb-verhoging, dat oppositie en coalitie gezamenlijk als denktank van start gaan voor 2021.”

Kira Fijn van BGZ kaartte onder andere de grote hoeveelheid geld aan die omgaat in het sociaal domein. “BGZ gaat graag het gesprek aan met z’n allen over besparingen. Als u binnen het sociaal domein 1 procent weet te besparen, hebben we al weer een jaar ozb-verhoging teniet gedaan.”

Verbaasd

De amendementen en motie kregen geen steun van coalitiepartijen ChristenUnie, SGP en PvdA. Astrid Dijkstra van de laatstgenoemde fractie was ‘bijzonder verbaasd’ over het Veerpoort-voorstel. “Dit is geen voorstel tot uitstel maar tot afstel. Als je de ozb niet verhoogt, ben je het geld gewoon kwijt. Waarom we nog veel meer verbaasd zijn, is dat we met z’n allen jaren lang keihard hebben gewerkt aan het een beetje schwung krijgen in Hasselt.” Het uitstellen van de Veerpoort-opbouw zou daarom niet haar keuze zijn. De intentie van de motie, om in de periode tussen nu en de begroting later dit jaar goed te kijken naar eventuele andere mogelijkheden dan een ozb-verhoging, sprak Dijkstra wel aan.

Tamme Spoelstra van de ChristenUnie ging onder andere in op de leefbaarheidsplannen. Hij ziet momenteel veel energie bij inwoners. “Die plannen moeten we niet op slot zetten. Dat betekent dat je keuzes moet maken. Je betaalt belasting, maar krijgt er ook iets voor.”

De ton voor de energietransitie vond Spoelstra eigenlijk nog te laag. Het schrappen daarvan is volgens de CU’er dan zeker ook geen oplossing. “Er is wel iets aan de hand met onze planeet. We kunnen niet zeggen: we wachten wel, misschien komen er betere technologische voorzieningen.”

Daar schaarde ook de SGP zich achter. Klaas Huisbrink: “We hebben een plicht en ook een opdracht, als het gaat om ons klimaat en onze aarde, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Er moet iets gebeuren en voor een ton doe je niet zo veel." Hij was ook benieuwd hoe de wethouder daar tegen aan kijkt.

Balans

Wethouder Maarten Slingerland benadrukte dat de gemeente ‘structurele uitgaven moet dekken met structurele inkomsten’. “We hebben gemeend om dat op deze manier goed in balans te brengen. Zijn we dan klaar als straks de Kadernota en begroting zijn aangenomen? Kunnen we dan rustig achterover leunen?” Nee, was het antwoord. Hij noemde als risico’s de herverdeling van het gemeentefonds en het sociaal domein. “En ook de gevolgen van het coronavirus horen daar bij. Wat de motie beoogt, dat we met elkaar kijken naar keuzes, moeten we sowieso al doen.”

De wethouder ontraadde het uitstel van de Veerpoort-ontwikkeling. “We doen Hasselt ernstig tekort als we dat niet uitvoeren en het lost financieel niks op.” Het genoemde bedrag in het amendement bestaat volgens de wethouder deels uit subsidie. “En dat is niet alleen voor de Veerpoort zelf, maar ook de omgeving. En er is ook al wat gebeurd. Wij kunnen niet subsidie van andere overheden inzetten om onze ozb te verlagen.” Daarnaast gaf Slingerland aan dat met het verschuiven van de Veerpoort-ontwikkeling het budget achterblijft. Het geld is er dan niet meer.

‘Ton is te weinig’

Wethouder Harrie Rietman kon zich op zijn beurt niet vinden in het amendement over de energietransitie. “Ik denk vooralsnog dat die ton te weinig is. We zijn begonnen met de noodzaak, in onze toektocht als college, van een bedrag van 3 ton oplopend naar 4 ton. Om die Kadernota sluitend te krijgen, in de oprechte overtuiging dat er op z’n minst een substantieel bedrag van het Rijk komt, hebben we gezegd: we nemen een ton op.” Dat bedrag is volgens Rietman meer dan nodig. “Mocht dat niet zo zijn laat ik het overschot met heel veel plezier terugvloeien naar de algemene reserve.”