De Stadskoerier

Donderdag, 24 september 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Organisatie zoekt oplossing voor wegvallen collecte voor gehandicaptensport

Organisatie zoekt oplossing voor wegvallen collecte voor gehandicaptensport
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - In Zwartewaterland zouden van 30 maart tot en met 4 april circa 120 collectanten op pad gaan om te collecteren voor het Fonds Gehandicaptensport. “Maar dit jaar stelt het coronavirus ons voor grote problemen”, aldus de plaatselijke organisatoren Renate van Dalfsen en Ad Theil.

Zij en het Fonds Gehandicaptendfonds vinden het niet verantwoord om de collectanten langs de huizen te laten gaan. Door het te cancelen, gaat alleen veel geld verloren. “Wij willen dat voorkomen. We hebben nu gezamenlijk afgesproken dat we aan iedereen vragen om de gebruikelijke bijdrage, die men gewend is te geven bij de huis-aan-huis-collecte, in de collecteweek te storten op de rekening van Ons Zwemuurtje.”

Dit kan op rekeningnummer NL80 RABO 0321 4137 41 met vermelding ‘collecte FGS 2020’. “We gaan veertien dagen na de collecte het rechtmatige deel van het Fonds Gehandicaptensport afstorten naar deze organisatie. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie en dat u toch op deze manier met gulle hand wilt geven.”

De helft van de opbrengst van deze landelijke collecte blijft in Zwartewaterland. Ons Zwemuurtje is een zwemvereniging voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, waarvan veel leden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis wonen. De landelijke organisatie Fonds Gehandicaptensport steunt zowel sporters met een lichamelijke als verstandelijke beperking. “Sport is belangrijk voor ieder mens, zeker voor gehandicapten. Het fonds stelt subsidies beschikbaar aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk, voor de aanschaf van speciaal sport- en spelmateriaal en realisatie van specifiek bouwtechnische aanpassingen.”