De Stadskoerier

Maandag, 25 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Oud-leiders van geuzen- en joffers naar reünieavond

Oud-leiders van geuzen- en joffers naar reünieavond
Redactie: Bas Wilberink

GENEMUIDEN - Hoewel het inmiddels meer dan vijftig jaar geleden is dat de eerste geuzen in roeibootjes door de Sas de Genemuider binnenhaven binnenvoeren, blijkt deze gebeurtenis bij velen nog levendig op het netvlies te staan. Net als trouwens de herinnering aan de kampen in de kampeerboerderijen, het slapen in het stro en de clubavonden in het Groene Kruis-gebouw.

Op vrijdag 3 februari is er volop gelegenheid om herinneringen aan al die geuzen- en jofferevenementen op te halen. In d'Overtoom wordt dan door SCEG een geuzen- en joffersavond georganiseerd. Dan is er gelegenheid om foto’s, kampkranten en kompassen te bekijken en wordt een quiz gehouden om de kennis over het geuzen- en jofferverleden te testen.

Gele boekje

Verder wordt gezongen uit het gele boekje, een spel gespeeld en iedereen die een leuke herinnering aan die tijd wil delen, krijgt daarvoor de gelegenheid. "Inmiddels hebben ook al enkele leiders en leidsters van het eerste uur te kennen gegeven aanwezig te zullen zijn", aldus SCEG.

Foto's

Opgave vooraf is niet nodig. De avond begint om 19.30 uur maar vanaf 19.00 uur is er gelegenheid al vast binnen te lopen, wat te praten en de foto’s te bekijken. De toegang bedraagt 5 euro, dat is inclusief een consumptie en een zangbundel (zo lang de voorraad strekt). Wel verzoekt SCEG alle voormalige geuzen en joffers nog eens naar foto’s te zoeken en die mee te brengen op 3 februari. Nog mooier zou het zijn wanneer ze ingescand van tevoren naar één van de onderstaande mailadressen worden gestuurd: dan wordt er een diaserie van gemaakt.

SCEG roept iedereen op dit bericht te delen met mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn maar niet worden bereikt door de lokale en regionale pers. Alleen een aantal leidinggevenden van het allereerste uur wordt persoonlijk uitgenodigd, verder kunnen alle belangstellenden de persberichten als uitnodiging beschouwen. Voor vragen en foto’s kan er contact worden opgenomen met j.bakker-rietman@zonnet.nl of harrierietman@gmail.com.