De Stadskoerier

Woensdag, 3 juni 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Overijsselse boeren eisen intrekken beleidsregels

Overijsselse boeren eisen intrekken beleidsregelsOverijsselse boeren eisen intrekken beleidsregelsOverijsselse boeren eisen intrekken beleidsregelsOverijsselse boeren eisen intrekken beleidsregelsOverijsselse boeren eisen intrekken beleidsregelsOverijsselse boeren eisen intrekken beleidsregelsOverijsselse boeren eisen intrekken beleidsregelsOverijsselse boeren eisen intrekken beleidsregels
Redactie: Erik-Jan Berends

(door Erik-Jan Berends) ZWOLLE – ‘Intrekken, intrekken, intrekken’, scanderen duizenden boeren bij het Zwolse Provinciehuis. Ze eisen intrekking van de beleidsregels over stikstofuitstoot die de Provincie de boeren heeft opgelegd.

“De grote opkomst is prachtig en verrekte hard nodig”, begon spreker Sander Pereboom. “Bij de demonstraties in Den Haag kregen we te horen dat er geen halvering van de veestapel komt. Drie dagen later hebben we de stikstofbrief van de Provincie op de mat. Die doet er ineens nog een schepje bovenop. We zijn hier vandaag om de Provincie voor een grote fout te behoeden. Het college wil een vitaal platteland. Als ze dit doet, wordt het platteland uitgehold, is er geen leven geen werk, geen hart.” In de talrijke overleggen wil de overheid volgens Pereboom vaak onbegrijpelijke natuurdoelen realiseren.

“Dit leeft, het raakt ons en deze solidariteit hebben we nodig”, stelt Ben Haarman, voorzitter van LTO Noord vervolgens. “Het gaat om onze toekomst. Met deze beleidsregels wordt onze bedrijfsvoering extra op slot gezet. Wij willen blijven bijdragen aan een realistisch stikstofbeleid, waarbij we kunnen blijven boeren. En dat kan met een gebiedsgerichte aanpak.”

De overheid moet zich volgens hem houden aan cijfers. “Goed meten, is weten. Een betrouwbare overheid houdt zich aan de cijfers. Verder is voor ons een koppeling van de dier- en fosfaatrechten onaanvaardbaar. Wij zijn hier om te bereiken dat de Provincie de beleidsregels intrekt, ze zich betrouwbaar opstelt en dat we gaan samenwerken.” “We laten vanaf nu niet meer over ons heenlopen”, maakte jonge boer Christian Groot Koerkamp onomwonden duidelijk.

Waardering was er voor gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher dat hij de menigte wilde toespreken. “Boeren zijn heel belangrijk voor onze provincie. Dat was zo, is zo en blijft zo”, begon hij zijn betoog. “We hebben een collectieve opdracht en daarin moeten we keuzes naken. Ik vind het jammer dat we daarin elkaar de afgelopen tijd zijn kwijtgeraakt. Door de snelheid zijn er in dat proces fouten gemaakt. Ik bied mijn excuses aan voor de onduidelijkheid die is ontstaan.”

Daarmee namen de boeren nog geen genoegen. “Morgenavond wil ik met de landbouwsector in gesprek. Ik wil naar een goede balans tussen ecologische en economische landbouw op een zodanige wijze dat ook opvolgers op een goede manier de bedrijven kunnen voortzetten.” Maar intrekken van de beleidsregels doet de gedeputeerde vooralsnog niet. In plaats van een gesprek morgenavond lukte het de boeren direct een gesprek te arrangeren, waarbij de beleidsregels geen uitgangspunt mogen zijn. Gedeputeerde en boeren zijn inmiddels om tafel. Daar ging Ten Bolscher overstag en zegde toe de beleidsregels op te schorten.