<< Ga terug

Plan voor 'Het verhaal van de St. Nicolaaskerk te Genemuiden'

Plan voor 'Het verhaal van de St. Nicolaaskerk te Genemuiden'

GENEMUIDEN - Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente en de Stichting Stadswacht Genemuiden presenteren een uniek plan onder de noemer: ‘Het verhaal van de St. Nicolaaskerk te Genemuiden’.

Aanleiding waren de restauratieplannen van het Zwier van Dijk-orgel: het laatste gebouwde cultuurorgel van de 19e eeuw met een hoofd en rugwerk en daarmee belangrijk cultureel erfgoed. De plannen voor het orgel zijn gemaakt door de gecertificeerde orgeladviseur Stef Tuinstra in opdracht van de Kerkrentmeesters. Na een offerteronde is de uiteindelijke opdracht gegund aan de Orgelmakerij Reil in Heerde.

Om de plannen 'completer en subsidiabel' te maken, zijn er naast de restauratie nog een aantal elementen en acties aan toegevoegd, waaronder zelfs archeologisch onderzoek naar de grondlagen bij de kerk. "Kortom, de samenwerking tussen de Stichting Stadswacht in de persoon van Henk Beens en de Kerkrentmeesters in de persoon van Jan Roetman, hebben niet alleen geresulteerd in een mooi verhaal, maar ook in ambitieuze plannen, die in 2018 en 2019 worden gerealiseerd."

Dat is mogelijk door toegezegde subsidies van de provincie Overijssel, een aantal aan het orgel gerelateerde instanties en nog te houden acties in de Gemeente. Er worden in samenwerking met het Historisch Centrum Genemuiden exposities georganiseerd, zodat de bevolking kennis kan nemen van de hieronder geschetste plannen en ontwikkelingen. "Hoewel de financiën nog niet helemaal rond zijn, gaan de plannen door."

Het verhaal van de St. Nicolaaskerk is opgebouwd uit vier elementen. Het eerste is 'Archeologie: grondonderzoek en boringen bij de St. Nicolaaskerk'. Het doel is het documenteren en interpreteren van verschillende grondsporen en het verzamelen van vondsten. Daarnaast is het de bedoeling om door middel van een aantal boringen de samenstelling van de diepere grondlagen vast te stellen en hieruit conclusies te trekken, die gericht zijn op ontwikkelingen in het gebied rond de kerk en de vestiging van bewoners.

Het tweede element is 'Restauratie van het Zwier van Dijk-orgel en algehele intonatie van het instrument'. Het orgel, gebouwd in 1885, werd in 1961 gerestaureerd en uitgebreid met een vrij pedaal. In 1987 was er groot onderhoud waarbij onder andere het speel- en koppelmechaniek werd vervangen, evenals de windladen van het pedaal en de blaasbalg. In het kader van noodzakelijk groot onderhoud is door de kerkrentmeesters besloten over te gaan tot algehele restauratie, inclusief het herstel van de klankkleur middels een herintonatie.

Het derde element is 'Restauratie authentiek meubilair in de consistorie'. Met de bouw van een nieuwe ‘Gerfkamer’ in 1959 werd ook een stijlkamer ingericht voor vergaderingen van de kerkenraad: de consistorie. Het meubilair, in stijl uitgevoerd, is voorzien van houtsnijwerk met raammotieven, afgeleid van de ramen in het kerkgebouw. De versleten bekleding van de stoelen wordt vervangen en het meubilair waar dat nodig is, gerepareerd.

En het laatste element is 'Het levend houden en borgen en verspreiden van de Genemuider bovenstem'. In 2013 is deze unieke traditie geplaatst op de lijst van Immaterieel erfgoed van de Unesco. Nu het deze prestigieuze erkenning heeft gekregen, is daarvoor een uitgebreid zorgplan geschreven om deze traditie in stand te houden, met daaraan verbonden activiteiten. Daarnaast wordt de notatie van de bovenstem vastgelegd, met als doel deze unieke traditie over te dragen aan de jongere generaties Gaelllemunigers en aan anderen.

Zodra het project eind augustus 2018 van start gaat, wordt een digitale (maandelijkse) nieuwsbrief opgestart met informatie over de voortgang van de verschillende projecten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief door een mail te sturen naar verhaal.nicolaaskerk@hervormdgenemuiden.com.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo