De Stadskoerier

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Poll PvdA: 'Bevolking kiest massaal voor rotonde op Vaartweg'

Poll PvdA: 'Bevolking kiest massaal voor rotonde op Vaartweg'
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

HASSELT - De gemeenteraad buigt zich donderdag opnieuw over het voorstel om de grens van de bebouwde kom bij Hasselt aan de Vaartweg te verleggen tot de kruising Ter Wee/Zandvoortweg. Bij een korte poll van de PvdA onder Facebook-gebruikers kwam een rotonde op deze locatie eruit als meest geliefde optie.

Met de uitbreiding van de wijk Hasselt Om de Weede ligt de wijziging van de komgrens voor de hand. Verschil van inzicht bleek in de laatste vergadering echter te bestaan over de manier waarop snelheidsremmende maatregelen moeten worden aangebracht. Het college stelt voor een brede middenberm aan te brengen terwijl het CDA met een amendement kwam om te kiezen voor een (veiliger) uitbuiging van de weg.

"De Partij van de Arbeid wees erop, daarbij gesteund door de VVD, dat niet alleen een rotonde (duidelijkst de duurste oplossing) de meest veilige oplossing vormt, maar ook de enige oplossing die op termijn een echte mogelijkheid biedt Hasselt Om de Weede op een tweede plaats te ontsluiten", aldus de PvdA. "Uit een korte poll onder Facebook-gebruikers blijkt dat deze laatste oplossing verreweg het meeste draagvlak heeft onder de bevolking. Van de ongeveer 150 reacties die via Facebook en de website van de PvdA binnenkwamen, kiest ongeveer 65 procent voor de rotonde. De uitbuiging mag rekenen op de voorkeur van bijna een kwart van de stemmers terwijl de keus van het college niet meer dan ruim 10 procent van de deelnemers kan bekoren."

De PvdA betrekt deze gegevens donderdag nadrukkelijk bij haar standpunt. "Afgewacht moet worden hoe het college, dat veel waarde hecht aan burgerparticipatie, zal omgaan met deze cijfers, die inmiddels gedeeld zijn met alle gemeenteraadsfracties", aldus de PvdA.