De Stadskoerier

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Proef met aangepast waterpeil op boezem Noordwest-Overijssel wordt voortgezet

Proef met aangepast waterpeil op boezem Noordwest-Overijssel wordt voortgezet
Redactie: Christiaan Schutte

REGIO - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet in verband met de huidige droogte de proef met aangepast peilbeheer op de boezem van Noordwest-Overijssel door tot uiterlijk oktober. Als het te droog is, laat WDODelta extra water in uit het Vollenhovermeer. Doel van deze maatregel is het beperken van de verdroging van de natuur in de Wieden en Weerribben.

Volgens afspraak is deze proef per 1 juli 2019 gestopt. Vanwege het huidige neerslagtekort, actuele lage grondwaterstanden en de positieve reacties vanuit het gebied op de proef, heeft WDODelta besloten de proef per direct voort te zetten tot uiterlijk 1 oktober 2019.

De aanpassing van het zomerpeil op de boezem van Noordwest-Overijssel houdt in dat dit jaar van april tot uiterlijk 1 oktober meer water het gebied wordt ingelaten. In plaats van bij -0.83m NAP gebeurt dit nu bij -0.76m NAP. Afhankelijk van de waterbehoefte in september kan het waterschap besluiten eerder te stoppen met de proef. Het waterpeil op de boezem blijft hiermee overigens binnen de vastgestelde bandbreedte. Het maximum- en minimumpeil verandert niet.