De Stadskoerier

Zondag, 12 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Provincie reserveert 3,5 ton voor kruising op Vaartweg in Hasselt

Provincie reserveert 3,5 ton voor kruising op Vaartweg in Hasselt
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

HASSELT - De provincie Overijssel heeft een bedrag van 347.700 euro gereserveerd voor de aanpak van de kruising op de Vaartweg met Ter Wee en de Zandvoortweg in Hasselt. Het Zwartewaterlands college van b en w werkt momenteel aan de uitwerking van dit plan. Als de provincie dat straks goedkeurt, komt het bedrag definitief beschikbaar.

“Het is een principetoekenning door de provincie”, legt wethouder Gerrit Knol uit. “Vóór 1 mei moeten wij de begroting, de planning en tekeningen aanbieden. Maar dat gaat vast lukken. We hadden al de stille hoop dat we dit bedrag binnen zouden krijgen, gezien het beleid van de provincie op het gebied van verkeer en veiligheid.”

Met het aanpakken van de kruising Vaartweg-Ter Wee-Zandvoortweg wordt de bebouwde kom-grens bij Om de Weede verplaatst en de snelheid aangepast van 80 tot 50 kilometer per uur. Om dat te bereiken koos de gemeenteraad in december voor een brede middengeleider op deze kruising. Een meerderheid van SGP, ChristenUnie, BGZ en VVD stelde die avond 50.000 euro beschikbaar voor een verdere, technische uitwerking van dit plan door het college van b en w. In februari/maart van dit jaar neemt de raad een beslissing over het uitvoeringskrediet voor het plan. Als alles volgens planning verloopt, vindt de uitvoering van de werkzaamheden dan plaats in het najaar/eind 2019.

De geplande middengeleider is 5 meter breed, inclusief een uitbuiging in de weg. Het college raamde dat dit 650.000 euro gaat kosten (zonder een eveneens mogelijke fietsbrug en plateau meegerekend). “Hierdoor ontstaat meer remming voor het verkeer dat Hasselt in rijdt”, aldus het raadsvoorstel in december. “Ook hebben overstekende fietsers en voetgangers (die dan in twee etappes kunnen oversteken, red.) meer ruimte, wat een veiliger gevoel geeft. Daarnaast is de aansluiting op Ter Wee aangepast, waardoor deze haaks aansluit op de kruising. De fietsoversteek wordt gecombineerd met de duiker van de Boekweitendam.”

Het provinciale bedrag van 347.700 euro voor Zwartewaterland maakt onderdeel uit van in totaal 21 miljoen euro die Gedeputeerde Staten beschikbaar stellen voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel. In totaal zijn 48 projecten geselecteerd die kunnen starten in 2019 en passen bij de gezamenlijke plannen van provincie en gemeenten om het verkeer- en vervoernetwerk in Overijssel te verbeteren.

Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie ook gedragsmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de gemeente Zwartewaterland is hiervoor 81.344 euro beschikbaar. Deze projecten worden regionaal of lokaal uitgevoerd in samenwerking met gemeenten, scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland. Hierbij gaat het onder andere om verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs, cursussen voor jonge automobilisten en ouderen op de e-bike en acties in aansluiting op de landelijke campagnes zoals Afleiding in het verkeer (MONO), Rijden onder invloed (BOB) en Fietsverlichting.