De Stadskoerier

Maandag, 25 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

PvdA maakt zich 'grote zorgen' over busvervoer in regio

PvdA maakt zich 'grote zorgen' over busvervoer in regio
Redactie: Bas Wilberink

ZWARTEWATERLAND - De provincie Overijssel moet binnenkort het openbaar vervoer in de regio IJssel-Vecht opnieuw aanbesteden. De manier waarop deze aanbesteding door de provincie vorm wordt gegeven, baart de Partij van de Arbeid grote zorgen.

"Op veel plaatsen, ook in de kop van Overijssel, dreigt het openbaar vervoer, met name in de avonduren en de weekenden, compleet te worden uitgehold", aldus PvdA Zwartewaterland. "Dat zou kunnen betekenen dat het op die tijdstippen, voor iemand die is aangewezen op het openbaar vervoer, voor inwoners uit grote delen van onze gemeente niet eens meer mogelijk zou zijn een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld het Isalaziekenhuis in Zwolle."

Voor de PvdA gaat dat allemaal veel te ver. "Er is een ondergrens aan wat op zijn minst aan openbaar vervoer aanwezig moet blijven. Met de minimumeisen die de provincie nu wil hanteren bij de aanbesteding, is het gevaar levensgroot dat Overijssel ver door deze ondergrens zakt."

De Partij van de Arbeid is van mening dat je in Overijssel gewoon met openbaar vervoer moet kunnen komen waar je wilt. Om dat zeker te stellen heeft de Statenfractie van de PvdA een motie ingediend die moet veiligstellen dat in ieder geval tot eind 2020 het openbaar vervoer op het huidige niveau wordt gegarandeerd. "En dat zelfs dat niveau bepaald niet overhoudt, weet iedereen die weleens in het weekend vanuit Genemuiden naar Kampen wil reizen", aldus de PvdA. "De motie heeft gelukkig een meerderheid behaald in Provinciale Staten, waarmee op korte termijn de dreiging van verdere kaalslag is weggenomen. Nu in 2019 er verkiezingen zijn voor Provinciale Staten zullen de staten in nieuwe samenstelling zich verder over de toekomst van het openbaar vervoer moeten buigen."

De afdeling Zwartewaterland van de Partij van de Arbeid is daar niet gerust op. Vandaar dat ze schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders zullen stellen met als doel te bereiken dat die alles in het werk stellen om ook na 2020 een goed openbaar vervoer van en naar de kernen van Zwartewaterland veilig te stellen.