<< Ga terug

Raad buigt zich weer over 'komgrensmaatregel' op Vaartweg

Raad buigt zich weer over 'komgrensmaatregel' op Vaartweg
Foto: Bas Wilberink

HASSELT - Het college van b en w vraagt de raad om een uitvoeringskrediet van 725.000 euro beschikbaar te stellen voor de ‘komgrensmaatregel’ op de Vaartweg in Hasselt. Daarmee wordt de overgang van 80 naar 50 kilometer verplaatst en gemarkeerd, het autoverkeer geremd en een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers gerealiseerd op de kruising met Terwee en de Zandvoortweg. De planning is om na de zomer te starten met de uitvoering en het project nog dit jaar te voltooien.

Eerst moet de raad zich donderdag nog buigen over het voorstel. Op 29 november 2018 besloot zij al een voorbereidingskrediet van 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de technische uitwerking van een toen ook door haar gekozen variant. Gebleken is dat het plan binnen het gemeentelijk eigendom uitvoerbaar is.

“Met dit ontwerp zorgt een uitbuiging met een middengeleider van 5 meter ervoor dat het verkeer dat Hasselt inrijdt, wordt geremd”, zo staat beschreven in het raadsvoorstel. “Het verkeer dat Hasselt uitrijdt, wordt geremd door de smallere (want gesplitste) rijbaan ter plaatse van de uitbuiging en oversteek. Bij de uitwerking is, in samenspraak met de Adviescommissie Verkeersveiligheid, een houten vangrail langs dit gedeelte toegevoegd om de versmalling extra accent te geven met het oog op (extra) remmende werking.”

Voetgangers en fietsers kunnen de Vaartweg straks in twee etappes oversteken. Verder wordt de aansluiting van de Vaartweg op Terwee aangepast en overzichtelijker. Terwee wordt haaks aangesloten op de kruising. De fietsoversteek wordt gecombineerd met de (te verbreden) duiker van de Boekweitendam.

De provincie heeft een subsidie toegezegd van (maximaal) 347.700 euro. Het plan moet dan wel in 2019 worden uitgevoerd en afgerond. Dit acht het college op dit moment haalbaar. De planning is om na de zomer te starten met de uitvoering. “Het risico bij het niet tijdig afronden van de werkzaamheden is dat de provincie de toegezegde subsidie intrekt”, aldus het college. “De gemeente kan dan voor het jaar 2020 opnieuw subsidie aanvragen. Vanwege deze onzekerheid wordt het uitvoeringskrediet in zijn geheel aangevraagd.”Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo