De Stadskoerier

Vrijdag, 10 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raad kiest voor brede middengeleider op Vaartweg

Raad kiest voor brede middengeleider op Vaartweg
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

HASSELT - De gemeenteraad heeft donderdagavond gekozen voor een brede middengeleider op de Vaartweg in Hasselt, bij de kruising met de Zandvoortweg en Ter Wee. Een meerderheid van SGP, ChristenUnie, BGZ en VVD stelde 50.000 euro beschikbaar voor een verdere, technische uitwerking van dit plan.

De PvdA en VVD hadden voor de geplande verlegging van de bebouwde kom-grens bij Om de Weede liever een rotonde (de duurste van de vier varianten, geraamde kosten: 890.000 euro) op deze locatie gezien. Het CDA diende een amendement in voor twee ‘uitbuigingen’ in de weg die de snelheid zouden moeten remmen bij het binnentreden van de nieuw aan te leggen 50 kilometer per uur-grens. De Adviescommissie Verkeersveiligheid had deze variant (geraamde kosten: 740.000 euro) overigens ook voorgesteld aan het college. Gemeentebelangen stemde eveneens vóór het amendement en, toen duidelijk werd dat de rotonde-optie het niet ging halen, ook de PvdA en VVD.

De overige partijen zagen toch meer in het oorspronkelijke raadsvoorstel tot een brede middengeleider van 5 meter, inclusief een uitbuiging in de weg. Geraamde kosten: 650.000 euro (zonder een eveneens mogelijke fietsbrug en plateau meegerekend). “Hierdoor ontstaat meer remming voor het verkeer dat Hasselt in rijdt”, aldus het raadsvoorstel. “Ook hebben overstekende fietsers en voetgangers (die dan in twee etappes kunnen oversteken, red.) meer ruimte, wat een veiliger gevoel geeft. Daarnaast is de aansluiting op Ter Wee aangepast, waardoor deze haaks aansluit op de kruising. De fietsoversteek wordt gecombineerd met de duiker van de Boekweitendam.”

Voordeel is ook, aldus het college, dat voor deze variant geen gronden verworven hoeven te worden. Dit in tegenstelling tot de andere bovengenoemde varianten. Omdat het amendement het ook niet haalde, sloot de VVD zich uiteindelijk aan bij CU, SGP en BGZ om voor het oorspronkelijke raadsvoorstel te stemmen.

Meer volgende week woensdag in de papieren Stadskoerier / 3 Watersteden.