<< Ga terug

Raad praat opnieuw over recreatiepark de Molenwaard in Hasselt

Raad praat opnieuw over recreatiepark de Molenwaard in Hasselt
Foto: Bas Wilberink

HASSELT - Recreatiepark de Molenwaard in Hasselt is een onderwerp dat de gemeenteraad al een aantal jaren bezighoudt. Donderdagavond spraken de fracties er opnieuw over, omdat een ingekomen brief over mogelijke ‘illegale bewoning van recreatiewoningen en het niet betalen van gemeentelijke belastingen aldaar’ op de raadsagenda was geplaatst. Het leverde de nodige vragen op en een oproep om de situatie daar ‘voor eens en altijd goed te regelen’.

De raad en wethouder gingen overigens niet specifiek in op het geschil tussen de briefschrijver en de inspreker die daar donderdagavond op reageerde. “Dat zijn geschillen die onderling kúnnen ontstaan, met de nadruk op kunnen, als dingen niet goed geregeld zijn”, zo omschreef Wilma Veldman van de ChristenUnie het.

Gemeentebelangen wilde onder andere weten of via de gemeentelijke basisadministratie wordt gecontroleerd welke woningen op de Molenwaard bewoond worden. Ook vroeg Roel Withaar zich af of bewoners met een persoonsgebonden of tijdelijke vergunning gemeentelijke belastingen betalen en de recreatiebewoners toeristenbelasting. “En wordt van de woningen die niet door vergunninghouders bewoond worden, gecontroleerd of die ook illegaal bewoond worden?”

Margreet Bosma van het CDA zag de Molenwaard zo wat weer ‘een molensteen’ worden. “We dachten dat we het een tijd geleden goed geregeld hadden.” Ze benoemde verder dat de Molenwaard voor november op de Lange Termijn Agenda van de raad staat. CU’er Veldman zei daarop dat wanneer het dan aan de orde komt ‘we het voor eens en altijd goed moeten regelen’.

PvdA’er Harrie Rietman vroeg zich ook hardop af of de zaken daar nu goed zijn geregeld. “Wat is de status van het vigerende bestemmingsplan?”

Wethouder Gerrit Knol rekende voor dat er 74 woningen zijn op de Molenwaard. “Daarvan hebben 38 personen een persoons- of objectgebonden ontheffing. Dat betekent dat zij er permanent wonen. Zij betalen, net als elke andere inwoner van Zwartewaterland, ozb, afvalheffing, rioolheffing en wat dies meer zij.”

Daarnaast is het mogelijk om een omgevingsvergunning te krijgen van een jaar. “Die wordt verstrekt in geval van tijdelijke woonproblemen”, aldus Knol. “Ook deze personen worden gewoon ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. (…) Zij betalen ook de reguliere ozb, afvalstoffen, rioolheffing, enzovoort.” Handhaving vindt plaats aan het eind van die periode.

Wat overblijft zijn negentien woningen met een recreatiebestemming, waar niet langer dan vier maanden achtereen gewoond mag worden. “De eigenaren betalen ook ozb, afvalstoffen- en rioolheffing en daarnaast een forensenbelasting”, verduidelijkt Knol. “Er ligt een recreatiebestemming op en de eigenaren mogen de woning ook verhuren.”

Over controles door de Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zei de wethouder dat dat niet actief gebeurt op woningen op de Molenwaard. “Op het moment dat iemand zijn woning verkoopt en er gaat iemand anders in wonen, vindt ook geen controle plaats of deze persoon zich heeft ingeschreven. Maar als er vermoedens of signalen zijn, wordt er wel opgetreden."

Volgens de wethouder ligt er verder ‘een duidelijk vigerend bestemmingsplan’. Johns Smits van de VVD stelde daarop de vraag hoe lang dit bestemmingsplan dan al vigerend is. “We zijn normaal gewend om tien jaar met een bestemmingsplan te doen en dan te herzien. Als ik het goed heb, gaat het hier over een bestemmingsplan van 24 jaar oud.” Knol wist donderdagavond de exacte leeftijd niet te noemen. “Maar het is langer dan tien jaar.”

Waarop Smits weer antwoordde dat het college een voorstel zou moeten doen voor aanpassing van het bestemmingsplan. “En is het dan niet te overwegen om voor eens en altijd van dit molensteentje af te zijn en de recreatieve bewoning om te zetten in een permanente?”

Ook Rietman ging verder in op het bestemmingsplan. “Bij de herindeling was de situatie op de Molenwaard al een onderwerp. Achttien jaar verder is er een bestemmingsplan dat nooit geprobeerd heeft helderheid te brengen in deze situatie. Het moet geregeld worden.” Maarten Slingerland van de SGP riep het college op om de tijd tot november goed te gebruiken om tot een oplossing te komen.

Eelko Felix van BGZ gaf verder nog aan dat de bij de door Knol genoemde ‘persoons- of objectgebonden ontheffingen’ op de Molenwaard maar om één categorie gaat. Wat door de wethouder werd onderkend; het zijn alleen persoonsgebonden ontheffingen.

De redactie heeft besloten de mogelijkheid tot reageren op dit artikel uit te schakelen, omdat niet aan onze spelregels werd voldaan.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Stadskoerier

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement