De Stadskoerier

Donderdag, 28 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raad praat over voorstel verleggen grens startersleningen

Raad praat over voorstel verleggen grens startersleningen
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Enrico Kolk

ZWARTEWATERLAND – Het budget voor startersleningen is bijna op. Om die reden praat de gemeenteraad donderdagavond over het voorstel om dat te vergroten en structureel vast te leggen. Ook wordt in dat voorstel de grens van de aankoopprijs verlegd: die was 210.000 euro, maar wordt opgehoogd naar 230.000 euro.

Reden daarvoor is het kleine aanbod van woningen die niet meer dan 210.000 euro kosten. “Met het verhogen van de aankoopgrens verruim je in dit geval de aanbodkant voor starters”, schrijft het college in het voorstel voor de raad. Ook wil de gemeente in de komende jaren voor een ruimer aanbod van woningen, middels verkoop van huurwoningen door corporaties en de realisatie van sociale koop op te nemen in toekomstige bestemmingsplannen.

De afgelopen jaren stelde de raad diverse keren een bedrag beschikbaar voor de financiering van startersleningen. Het college stelt nu voor om de komende jaren daar structureel een bedrag van 300.000 euro voor vrij te maken. “Voor starters blijft het lastig om een eerste koopwoning te kunnen financieren”, aldus het college. “Starters op de woningmarkt zijn een groep die structureel aandacht nodig heeft.”

Tijdens de digitale raadsvergadering van donderdag wordt het voorstel in eerste aanleg besproken. Mocht de raad instemmen met het voorstel, dan leidt het tot een begrotingswijziging van maximaal 1,5 miljoen euro. De rente die de gemeente daarover betaalt, naar schatting zo’n 15.000 euro, kan bekostigd worden uit de betaalde renteopbrengst van de startersleningen.