<< Ga terug

Raad stelt nog geen 765.000 euro beschikbaar voor bypass N759/N331

Raad stelt nog geen 765.000 euro beschikbaar voor bypass N759/N331
Foto: Klaas Noordstra

ZWARTEWATERLAND - “We staan met onze rug tegen de muur”, zo verwoordde burgemeester Bilder donderdag de besluitvorming over een mogelijke bypass bij de nieuwe rotonde N331/N759. De raad moest wegens een harde deadline deze avond een beslissing nemen over het beschikbaar stellen van 765.000 euro daarvoor. Een meerderheid besloot echter niet over één nacht ijs te willen gaan en vroeg om meer duidelijkheid.

De bypass betreft een extra rijbaan vanaf de N759 (vanuit Genemuiden) die parallel loopt aan de N331 en daar ter hoogte van de Hanzeweg op aansluit. Een grote wens van de OndernemersKring Genemuiden (OKG), die een betere verbinding wenst vanuit de tapijtstad richting Zwolle dan nu is gepland. Belangrijkste argument, zo sprak voorzitter Berthran Selles in, zijn de verkeerstellingen. “De tellingen waarop de huidige plannen zijn gebaseerd, dateren van tien jaar geleden.” Volgens de OKG loopt de infrastructuur nu al zwaar achter bij de verkeerstellingen van toen. Een vlotte verkeersafwikkeling op deze locatie komt in gevaar zonder de bypass.

Zowel het college van b en w als de raad worstelden donderdag met de benodigde snelheid tot besluitvorming. Maar, zo benadrukte burgemeester Bilder: er is een harde provinciale deadline van 14 april. Deze is gesteld wegens de uiterste datum van oplevering van het hele project ‘N331’, die in december ligt. Daarnaast starten medio april grondwerkzaamheden op deze locatie. De provincie wil, aldus de burgemeester, nog wel twee dagen extra geven. In korte tijd moeten besluiten over ruim 7,5 ton voelt volgens Bilder evengoed niet prettig. “Maar als we de kans die we nu hebben om het goed gerealiseerd te krijgen voorbij laten gaan en op een later moment alsnog een probleem krijgen, voelt dat evenmin prettig.”

Prijskaartje

Langere tijd leek een ‘eenvoudige bypass’ realiseerbaar. Maar in de laatste week van maart werd het college duidelijk dat een bypass alleen mogelijk was over een grotere afstand. Daar hangt ook een fors prijskaartje van minimaal 765.000 euro aan. De provincie wil daaraan niet meebetalen. Daar komt bij dat de kosten nog veel hoger uit zouden kunnen vallen (tot mogelijk 1,8 miljoen euro) als er een keerwand moet komen, wanneer een sloot niet zou kunnen worden verlegd.

Amendement

Voor ChristenUnie, SGP, BGZ en VVD genoeg redenen om donderdag een amendement in te dienen. Daarin spreken de partijen uit dat ze het belang van de bypass inzien en streven naar de realisatie ervan. Alleen zijn er voor de partijen nog te veel onduidelijkheden en zien zij daarnaast financiële en procedurele risico’s. Zij vinden daarom dat het college eerst beter de realiseerbaarheid van de bypass moet onderzoeken. In dit onderzoek moet zij dan mogelijke medefinanciering door de provincie, de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en de OKG betrekken. Ook moet het college een vergunningenscan en een risicoanalyse uitvoeren.

Met het aannemen van het amendement stelt de raad 50.000 euro beschikbaar voor ‘eventuele noodzakelijke voorbereidingen’. De besluitvorming over het definitieve totale krediet van 765.000 euro wordt opgeschort tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Die moeten ‘op de kortst mogelijke termijn’ aan de raad voorgelegd worden.

Risico's

De burgemeester meldde nog dat ‘de risico’s zijn geëlimineerd’, zo had de geduputeerde hem duidelijk gemaakt. De keerwand hoeft er niet te komen en de 765.000 euro is het maximumbedrag. Eventuele meerkosten die nog opduiken, zijn voor de provincie, evenals de kosten voor het beheer van de weg. Daarnaast werd duidelijk dat de OKG 50.000 euro mee wil betalen aan de bypass.

CU, SGP, BGZ en VVD bleven bij hun amendement. CDA schaarde zich wel achter het oorspronkelijke collegevoorstel. PvdA en Gemeentebelangen zeiden de bypassaanleg een provinciale aangelegenheid te vinden - een opvatting die overigens ook door andere partijen werd onderkend. “Bijdrage in de kosten: jawel. Het geheel betalen: nee”, aldus Roel Withaar van Gemeentebelangen.

Lid op de neus

Bilder legt het besluit van de raad nu bij de provincie neer. Hij gaf wel aan dat de kans nu tamelijk groot is dat Zwartewaterland het lid op de neus krijgt en de provincie geen extra tijd geeft voor onderzoek. “Dat neemt niet weg dat wij daar zullen proberen er het beste van te maken.”Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo

Welkom op De Stadskoerier

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd. Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. Verdere informatie hierover kunt u vinden in ons privacystatement & cookiestatement. U wordt hierbij verzocht om kenbaar te maken dat u met het gebruik van cookies instemt.Lees ons privacystatement

Lees ons cookiestatement