De Stadskoerier

Maandag, 21 september 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn ChristenUnie: 'Hoopvolle toekomst'

Raadscolumn ChristenUnie: 'Hoopvolle toekomst'
Tamme Spoelstra van de ChristenUnie.
Redactie: Bas Wilberink

"De toekomst van onze gemeente Zwartewaterland zag er vier jaar geleden somber en onzeker uit. De gemeente kreeg een hoop extra taken toebedeeld uit Den Haag en onze financiële positie liet grote tekorten zien. Er moest flink bezuinigd en aangepakt worden om alles weer op orde te brengen. Gelukkig is de situatie inmiddels verbeterd.

Maar er is in de afgelopen tijd meer aangepakt. Er is verbinding gelegd tussen de formele en informele zorg in het project Samen Zwartewaterland. Er wordt in onze gemeente verbindend samengewerkt en gesprekken met cliënten vinden in de eigen woonomgeving plaats. Daarnaast hebben schuldhulpverlening en mantelzorg veel aandacht. De menselijke vraag is centraal komen te staan.

Ik ben blij dat er geld beschikbaar is gesteld voor beheer- en onderhoudsplannen van wegen en bruggen. Er is met succes gepleit voor aandacht voor fiets- en wandelpaden. Door de uitvoering van de centrumplannen, met inzet van omwonenden, liggen de kernen er beter bij dan ooit tevoren. De plaatsen Zwartsluis, Genemuiden en Hasselt zijn weer een lust voor het oog.

Er komt ook extra geld beschikbaar om de duurzaamheid in onze gemeente te versterken. De ChristenUnie wil het geld gebruiken om meer zonnepanelen en windenergie mogelijk te maken. We willen graag een zogenoemde ‘aanjager’ benoemen die de inwoners ondersteunt om de goede ideeën die er leven, te realiseren.

Binnen het Sociale Domein hebben er de afgelopen jaren veel veranderingen plaatsgevonden. Bij alle wijzigingen is het voor mij belangrijk dat er recht gedaan wordt aan elke inwoner van onze gemeente. De ChristenUnie blijft zich daarom ook inzetten om de stille armoede te bestrijden; om alle kinderen en jongeren gelijke kansen te geven op onderwijs en werk; we blijven ons sterk maken voor onze nieuwe inwoners die hierheen zijn gevlucht en bij ons een thuis hebben gevonden omdat ze elders worden bedreigd met de dood.

Er kan nog veel verbeterd worden en niet alle onzekerheid kan worden weggenomen. Ik ben dan ook van mening dat we de toekomst niet in eigen kracht aan kunnen, maar in navolging van Jezus gloort er zeker hoop. Hoop die al zichtbaar is in onze wereld. In hoe wij naar elkaar omzien. Die hoop geeft de burger moed en toekomst. Daarom treft u hier een dankbare fractievoorzitter van de ChristenUnie aan, die realistisch hoopvol naar de toekomst uitziet."

Tamme Spoelstra
Fractievoorzitter ChristenUnie