De Stadskoerier

Maandag, 25 mei 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn CU: 'Zwartewaterland nog veiliger'

Raadscolumn CU: 'Zwartewaterland nog veiliger'
Foto: Bianca van den Berg
Redactie: Bas Wilberink

Zwartewaterland is een mooie en veilige gemeente waar het prettig wonen en werken is. Op het gebied van veiligheid zijn er in de afgelopen periode waardevolle initiatieven doorgevoerd, die een duidelijke meerwaarde hebben. Ik denk dan met name aan de straten waar buurtpreventie een flinke update kreeg. Zo zijn bewoners alert op verdachte situaties en kan in voorkomend geval info gemeld en gedeeld worden via de buurtapp.

Toch kan naar mijn mening Zwartewaterland nog veel veiliger en samen kunnen we daar met weinig moeite een fikse bijdrage aan leveren. Iedereen zal het volstrekt normaal vinden dat het verboden is om in het verkeer gevaarlijke situaties te veroorzaken. Als je als bestuurder deelneemt aan het verkeer dan moet je je aandacht erbij houden. De eigen veiligheid en die van anderen kan zomaar in het geding zijn.

Ruim een half jaar geleden gebruikte bijna de helft van de Nederlandse consumenten hun mobiele telefoon op de fiets. In de leeftijd van 18 tot 24 jaar was dat zelfs 75 procent. Uit onderzoek in 2015 bleek al dat bij maar liefst 1 op de 5 ongelukken met fietsers tussen de 12 en 24 jaar oud een telefoon in het spel is. Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat je sinds 1 juli 2019 geen mobieltje meer mag vasthouden tijdens het fietsen. Dat geldt ook voor een navigatiesysteem, tablet en muziekspeler. Ik hoop van harte dat deze nieuwe wetgeving ertoe leidt dat steeds meer fietsers het heldere advies van minister Van Nieuwenhuizen aan alle fietsers ter harte nemen: ‘hou je mobieltje en 95 euro in je zak’.

Voor bestuurders van gemotoriseerd verkeer is het al jaren geleden verboden om tijdens het rijden gebruik te maken van een mobieltje. Helaas komt het ook in Zwartewaterland nog veelvuldig voor dat dit verbod met voeten getreden wordt. En dat terwijl een handsfree voorziening veel goedkoper is dan de boete van 240 euro. Ongetwijfeld zullen diverse inwoners ooit al te maken hebben gehad met een (bijna-)ongeluk vanwege het gebruik van hun mobiel.
Ik roep alle bestuurders op om te stoppen met onverantwoordelijk rijgedrag ter voorkoming van fatale gevolgen. Er zijn verschillende apps die het onmogelijk maken om je mobiel te gebruiken in het verkeer. Zet hem op stil of op de niet storen-modus, zodat hij alleen trilt of geluid maakt als je gebeld wordt.

Iedereen een fijne en veilige vakantie toegewenst!

Jan de Velde
Raadslid ChristenUnie
Zwartewaterland