De Stadskoerier

Zondag, 5 april 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Brieven aan de gemeenteraad'

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Brieven aan de gemeenteraad'
Foto: Bianca van den Berg
Redactie: Bas Wilberink

Omdat voor de laatste raadsvergaderingen heel weinig besluitstukken werden aangeleverd, wat op zich de meeste raadsleden stoort, bleef er bij de voorbereiding van de raadsvergaderingen wel meer tijd over voor de brieven aan de raad. Het is zo dat voor elke raadsvergadering veel meer brieven op de agenda staan dan raadsstukken. Dit jaar na de vakantie zelfs 39 stuks brieven tegenover 3 raadsvoorstellen.

De griffie, het secretariaat van de gemeenteraad, verdeelt deze brieven in drie categorieën namelijk:
1. Brieven van het college.
2. Ingekomen brieven in handen stellen van het college.
3. Ingekomen brieven voor kennisgeving aannemen.

Met de eerste categorie brieven verstrekt het college aanvullende informatie aan de gemeenteraad over voortgang van zaken, geeft antwoorden op door de raad gestelde vragen en geeft inzage in diverse rapportages. De tweede groep brieven vereist een antwoord van het college al dan niet aangevuld met opmerkingen van de gemeenteraad. Dit zijn brieven met verzoeken van landelijke organisaties, of zienswijzen/bezwaren van particulieren en instanties tegen te nemen beslissingen van het college en/of de gemeenteraad. Kortom hier dient een vervolg op te komen en de raad wil graag weten welke dat geweest is.

En dan de brieven met de aanduiding ‘voor kennisgeving aannemen’. Dit is vaak de grootste groep en deze brieven gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen zoals informatie van organisaties waar de gemeente een relatie mee heeft, informatiebrieven van diverse ministeries, veel brieven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en van de ambtenarenorganisaties en ook vaak brieven van personen en organisaties die problemen hebben met hoe we omgaan met ons leefmilieu. Deze mensen willen bijvoorbeeld dat de gemeente optreedt tegen het verbranden van hout in open haarden, houtkachels, paasvuren, barbecues, enzovoort. Dit veroorzaakt namelijk volgens hen uitstoot van fijnstof in de lucht wat zeer ongezond is voor de mensen, vooral voor mensen met ademhalingsproblemen. Momenteel is ook de uitrol van het 5G-netwerk voor internet en mobiele telefonie een hot item. Dit netwerk zou teveel schadelijke straling veroorzaken omdat de zendantennes op gemeentelijke objecten, zoals lantaarnpalen en verkeerslichten, geplaatst kunnen gaan worden en dat is te dicht bij ons mensen.

Wat doen wij als raadsleden met dit soort brieven? We lezen ze en kijken eens naar het verleden toen deze mensen bang waren voor bovengrondse hoogspanningkabels, voor het huidige 3G- en 4G-netwerk en denken er dan het onze van.

Roel Withaar
Fractievoorzitter
Gemeentebelangen Zwartewaterland