De Stadskoerier

Zondag, 29 maart 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'December 2019'

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'December 2019'
Foto: Bianca van den Berg
Redactie: Bas Wilberink

Als u dit leest is het de eerste week van de laatste maand van dit jaar. December, de maand van de feestelijkheden en tradities zoals Sinterklaas, al dan niet met zwarte dan wel anders gekleurde Pieten, het kerstfeest, al dan niet met een echte dan wel kunstkerstboom, oudejaarsavond, al dan niet met vuurwerk, oliebollen en champagne.

Maar de tradities behorend bij de genoemde feesten staan onder druk. Zwarte Piet wordt door een deel van de bevolking niet meer gewenst, herinnert teveel aan de al eeuwen geleden afgeschafte slavernij. Zou de doelgroep, kinderen tot een jaar of zes, zich daarvan bewust zijn?

Echte kerstbomen, een doorn in het oog van bepaalde milieugroeperingen, ontgroening en vernietiging van de natuur. En dan het vuurwerk met de jaarwisseling, verontreiniging van ons milieu in hoge mate, verspilling van miljoenen euro’s en last but not least de onnodige kosten voor medische behandeling van de ongelukken met het vuurwerk die elk jaar weer gebeuren.

We leven in een vrij land, ieder mag binnen het kader van de wetgeving met deze tradities omgaan zoals men dat wil. Confrontaties met gewelduitbarstingen tussen andersdenkende groepen burgers zijn dan ook uit den boze.

De maand december is ook de maand van het terugblikken op het bijna verstreken jaar. Nu ben ik niet zo’n terugblikker. Wat geweest is, is geweest en daar is weinig meer aan te veranderen. Dat geldt ook voor het politieke jaar dat achter ons ligt, er zijn besluiten genomen, overigens niet zo erg veel, over uitvoering van de zorg voor ouderen, gehandicapten en jeugd voor nu en voor de toekomst. Dit soort besluiten kunnen later nog bijgesteld worden als de behoefte verandert. Besluiten over financiële zaken zoals de jaarrekening 2018, de bestemming van de overschotten en de gemeentelijke tarieven staan vast, niet meer te wijzigen.

Besluiten over de financiële ongelijkheid voor de diverse kernen, het verkeerscirculatieplan voor Hasselt, de bestemmingsplannen Molenwaard en Bodewes en meerdere zullen dit jaar niet meer genomen worden. Jammer maar helaas.

Rest mij nog u namens Gemeentebelangen Zwartewaterland een feestelijke decembermaand te wensen en voor het nieuwe jaar 2020 een goede gezondheid en maatschappelijk succes.

Roel Withaar
Gemeentebelangen
Zwartewaterland