De Stadskoerier

Dinsdag, 7 april 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Geldzaken'

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Geldzaken'
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

"Beste lezer, als u deze column in de Stadskoerier / 3 Watersteden leest is de gemeentelijke begroting voor 2019 en de meerjarenbegrotingen 2020-2022 door de gemeenteraad aangenomen. Het is de eerste begroting van het college in deze formatie dus allemaal een beetje nieuw, maar gelukkig werken er bij onze gemeente ervaren ambtenaren die al jarenlang begrotingen maken.

Want wat is een begroting? Niets meer en niets minder dan een opstelling van de verwachte inkomsten van een gezin, een bedrijf of in dit geval een gemeente met aan de andere kant van de verticale lijn een lijst van zaken die men wil gaan bekostigen met de te verwachten inkomsten. Het zou allemaal erg simpel zijn als het woordje ‘verwachte’ niet voor de inkomsten stond en er bij de geplande uitgaven geen risico’s zouden zijn.

Helaas is dat vaak wel het geval. Bij de gemeente komen de inkomsten uit twee bronnen; de gemeentelijke belastingen en de uitkering uit het gemeentefonds. Over de laatste bron beslist de regering in Den Haag, soms valt het wat mee maar meestal valt het tegen. Bij de uitgaven is nooit precies te voorspellen wat de kosten zullen zijn van bijvoorbeeld: de jeugd- en ouderenzorg, de rente en salariskosten.

Waarom is dan toch die begroting zo belangrijk? Ten eerste omdat het een voorschrift is vastgelegd in de Gemeentewet, in de begroting moeten inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn, de Provinciale Staten controleren de begrotingen van de gemeenten. Ten tweede omdat een gemeente met de verwachte inkomsten taken moet uitvoeren, onderhoud van gebouwen, wegen en groen bijvoorbeeld. Maar ook geld moet hebben voor het uitvoeren van plannen voor nieuw industrieterrein en grond voor woningbouw.

En dan, na afloop van het jaar waar de begroting voor was gemaakt, wordt er door de administratie van de gemeente de jaarrekening opgemaakt. Daarin staat dan precies vermeld hoeveel geld er in dat jaar is binnengekomen en vooral waar het aan besteed is. Als wij dan als raadsleden ter controle deze jaarrekening naast de begroting van dat jaar leggen zouden de begrote bedragen precies overeen moeten komen met de ontvangen en uitgegeven bedragen.

Of dat zo is? Nooit! De werkelijkheid verloopt altijd anders dan de verwachtingen. Begroten is voorspellen en dat blijft lastig, vooral omdat het de toekomst betreft."

Roel Withaar
Fractievoorzitter
Gemeentebelangen Zwartewaterland