De Stadskoerier

Dinsdag, 7 april 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Handhaving'

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Handhaving'
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Zwartewaterland het eerste jaarplan Toezicht Openbare Ruimte vastgesteld en gepresenteerd aan de gemeenteraad. In dit jaarplan wordt aangegeven op welke wijze het toezicht op de wet en regelgeving en de handhaving daarvan wordt uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen. Nu is het niet zo moeilijk om de regels en verplichtingen vast te leggen waaraan de inwoners van onze gemeente moeten voldoen en gehoorzamen, maar of ze zich daar ook altijd houden is vers 2. En hier komt dan de handhaving van het vastgelegde jaarplan Toezicht Openbare Ruimte om de hoek kijken.

Van oudsher is dit de taak van het politiekorps maar omdat onder andere door gewijzigde prioriteitstelling bij de politietop bepaalde politietaken blijven liggen, hebben we al sinds vele jaren de BOA’s in Nederland en ook in onze gemeente. BOA staat voor Buitengewoon Opsporing Ambtenaar en er moet een opleiding gevolgd worden compleet met examen om als zodanig aan het werk te kunnen gaan. Het werk van een BOA bestaat bijvoorbeeld uit het constateren en verhelpen van onveilige situaties tijdens evenementen, het optreden tegen verkeerd geparkeerde voertuigen en het controleren op de regels voor hondenbezitters, honden aan de lijn binnen de bebouwde kom, het opruimen van hondenpoep en agressieve honden voorzien van een muilkorf. Bij toezicht op en vooral handhaving van de bovengenoemde items valt in onze gemeente nog veel winst te behalen.

Dit jaarplan Toezicht Openbare Ruimte komt niet te vroeg, de laatste jaren is er vooral op het gebied van het parkeren nogal het een en ander uit de hand gelopen. Parkeren op voetgangerspaden, te kort bij kruisingen, voor en op inritten, te lang in de blauwe zones, het was allemaal te zien in onze gemeente.

Per januari van dit jaar is er een extra BOA-werkplek gecreëerd en zijn er duidelijk prioriteiten vastgesteld zodat er een betere handhaving plaats kan vinden bij geconstateerde overtredingen, welke dan ook beboet kunnen worden door de BOA. Als gemeenteraad hopen wij dat door deze maatregelen de overlast en ergernis teruggedrongen zal worden. De realiteit gebiedt ons in te zien dat niet alle overtredingen weggenomen kunnen worden en zeker niet op heel korte termijn, maar er wordt wat aan gedaan.

Roel Withaar
Gemeentebelangen
Zwartewaterland