De Stadskoerier

Dinsdag, 14 juli 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Het gewone leven'

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Het gewone leven'
Foto: Bianca van den Berg
Redactie: Bas Wilberink

Ruim 3 maanden na de ingrijpende maatregelen in ons gewone leven vanwege de coronauitbraak komt er geleidelijk een versoepeling die het mogelijk maakt weer doodgewone dingen te doen die wij noodgedwongen moesten missen. De bejaarden- en verzorgingshuizen hebben de bezoekregels voor de bewoners versoepeld zodat familieleden elkaar weer vaker kunnen bezoeken, de horeca mag met beperkende regels weer open en we kunnen weer een terrasje opzoeken om in het zonnetje te genieten van een al dan niet alcoholische consumptie.

Zo het nu lijkt, kunnen we ook met vakantie naar de meeste landen in Europa, de rest van de wereld ligt nog wat moeilijker. Maar de grote vraag blijft: wordt het leven na de coronacrisis weer gewoon hetzelfde als daarvoor?? Mogen we elkaar bij het begroeten weer een hand geven, moeten we bij samenkomsten van personen 150 cm afstand tussen elkaar houden, blijft er op sommige plekken de verplichting een mondkapje te dragen?

We weten nog niet hoe dat allemaal zal verlopen. Wel is nu al wel bekend dat een afdoend vaccin tegen het coronavirus nog wel een tijdje op zich laat wachten, planning is eind van dit jaar maar zonder garantie.

Als gemeenteraad zijn we ook weer op de weg naar normaliteit. Weliswaar zijn er een groot aantal vergaderingen en bijeenkomsten uitgevallen maar toch hebben we met elkaar kunnen communiceren door middel van videovergaderingen en natuurlijk mail en app-berichten. Toch ben ik verheugd dat wij deze maand weer fysiek kunnen vergaderen, zij het op een aangepaste wijze.

Want corona of niet, in de politiek moeten bepaalde besluiten elk jaar weer genomen worden en met name de financiële. Voor de zomervakantie moeten de jaarrekening van het voorgaande jaar, de zomernota en de kadernota behandeld en vastgesteld worden. De politieke partijen in de gemeenteraad kunnen dan hun oordeel geven over het uitvoeren van de begrote werkzaamheden van het jaar 2019 en het eerste halfjaar van 2020. In de kadernota geeft het college hun financiële koers aan voor 2021 maar deze strookt niet altijd met de opvattingen van de gemeenteraad dus hier ontstaat altijd een discussie die weer leidt tot compromissen want de trein moet wel verder.

Vanaf juli ligt het politieke leven stil en beginnen de vakanties, hopelijk kunt u uw vakantie vieren zoals u gedacht had, ik wens u mooi weer en een fijne tijd van ontspanning toe.

Roel Withaar
Gemeentebelangen
Zwartewaterland