De Stadskoerier

Dinsdag, 7 april 2020

Al het nieuws uit Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Omgevingsvisie'

Raadscolumn Gemeentebelangen: 'Omgevingsvisie'
Foto: Bas Wilberink
Redactie: Bas Wilberink

In de laatstgehouden raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland besloten om groen licht te geven voor de tweede fase om informatie te verkrijgen voor het vaststellen van de omgevingsvisie van inwoners, bedrijven, organisaties en eigenlijk van iedereen die hier een mening over heeft. Nu kan ik mij voorstellen dat u als lezer denkt: ‘omgevingsvisie’, wat is dat en wat moet ik er mee? Daarom in het kort een omschrijving: De omgevingsvisie is een document dat de gemeente verplicht moet opstellen en waarin vermeld staat hoe we op langere termijn omgaan met onze leefomgeving in de breedste zin van het woord.

Dit betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden over hoe we omgaan met de invulling van het landschap, waar in de toekomst huizen en fabrieksgebouwen neergezet kunnen worden, hoe we zorg gaan dragen voor het milieu en de natuur, maar ook hoe we de energievoorziening gaan regelen. Kortom, het moet een document worden waarin al deze zaken benoemd worden en waarop dus het beleid voor de toekomst gemaakt moet worden. En hier komen dan de inwoners van onze gemeente aan het woord.

Er worden in elke kern en in het buitengebied bijeenkomsten georganiseerd, ook ontmoetingen genoemd, waarbij zo breed mogelijk informatie ingewonnen zal worden van gewone burgers zoals u en ik over hoe wij denken dat onze buurt er uit moet gaan zien, de groenvoorziening uitbreiden of juist meer parkeerplaatsen. Ook ondernemers zullen hun vragen en wensen kenbaar kunnen maken over hoe zij hun bedrijf nu en in de toekomst kunnen blijven voeren, ook organisaties zoals industriekringen en middenstandsverenigingen zullen gevraagd en gehoord worden over hoe hun toekomstbeeld eruit ziet. Al deze gegevens zullen verzameld en geïnventariseerd worden door de gemeentelijke ambtenaren en daar zal dan een voorstel tot een omgevingsvisie uit voortkomen, dat tegemoet komt aan de eisen van de Omgevingswet die over enige tijd in werking zal treden.

Lezers die na het lezen van deze column interesse hebben om hier eens wat nader kennis van te willen nemen, kan ik aanraden om het internet te raadplegen. Alleen al het woord ‘omgevingsvisie’ intikken, geeft al zeer vele hits en ook op de site van de VNG, de Vereniging Van Gemeenten, is veel informatie te vinden.

Maar de belangrijkste informatieverstrekker bent u zelf, als u of uw organisatie, uw vereniging, uw bedrijf een uitnodiging krijgt voor een ontmoeting, ga er heen, praat mee en geef uw mening en wensen door.

Roel Withaar
Gemeentebelangen Zwartewaterland